dinsdag 15 juni 2021

Alles over Dordrecht

Frans de Munnik presenteert boek Regeringsvorming in Nederland

11 juni 2010

DORDRECHT - Op donderdag 10 juni werd in Dordrecht een nieuw boek gepresenteerd: Regeringsvorming in Nederland. Frans de Munnik maakt een verpletterend debuut door de kabinetsformaties van 1848 tot en met 1973 te analyseren en te beschrijven. Hij is de eerste auteur die dat op zich heeft genomen en legt de lat direct hoog voor eenieder die zijn goede voorbeeld wil navolgen.

Frans zijn gedegen kennis van zaken gebaseerd op uitgebreid onderzoek in archieven en bibliotheken in combinatie met zijn onmiskenbare talent als verteller maken Regeringsvorming in Nederland tot een onderhoudend en informatief boek.

De lezer komt meer te weten over het formatieproces in Nederland, over kundige en minder kundige informateurs, en over de rol van het staatshoofd. Willem Drie, zijn vrouw Emma, Wilhelmina en Juliana komen aan bod. Daarnaast maken opmerkelijke politici zoals onder meer Thorbecke, Colijn, Drees en Den Uyl hun opwachting.

Frans ziet het als zijn missie om Politici te inspireren met kennis uit het verleden en een beeld van de toekomst, in de hoop dat dit de aanzet mag zijn tot het bouwen aan een gezonde visie op toekomstige kabinetsformaties

De Schrijver wil met dit boek een aanzet geven tot discussie over het formatieproces, in de hoop dat dit zal leiden tot meer kennis van en belangstelling voor dit onderwerp.

Frans leeft graag in de geschiedenis van morgen. Hij wil vanuit de theorie nieuwe zienswijze ontwikkelen (constellatie theorie) naar de toekomst. Hij heeft een 372 pagina’s tellend manuscript geschreven over politieke constellaties vanaf 1848 met een vooruit blik op de toekomst. Hiervoor heeft hij de geschiedenis van alle kabinetsformaties gereconstrueerd, tijdperken van verkiezingen bestudeert, archieven en bibliotheken bezocht en onderzoek gedaan. Met zijn werk wil hij een nieuw licht laten schijnen op de toekomstige kabinetsformaties.

Frans zegt over zichzelf:”Ik ben 'n theoretisch persoon, ik wil niet zelf in de politiek, maar wil het bekijken van een afstand, er een oordeel over vormen, adviezen of inzichten geven, er over schrijven en spreken.” Hij ziet het als zijn missie om politici te inspireren met kennis uit het verleden en een beeld van de toekomst, in de hoop dat dit de aanzet mag zijn tot het bouwen aan een gezonde visie op toekomstige kabinetsformaties in ons land. Zijn werk is zeer specialistisch maar zou een gat in de markt kunnen dichten voor een specifieke politieke of geschiedkundige omgeving.

Te denken valt aan toekomstige kabinetsformateurs, politieke partijen en universiteiten studierichting geschiedenis en politicologie. Frans werd ondersteund bij het afronden van zijn manuscripten door de Dordtmij, stichting Spirare en de Binetstichting zodat hij op 10 juni aanstaande zijn boek Regeringsvorming in Nederland kan presenteren.

Frans wil graag zijn werk en bevindingen delen door lezingen en workshops aan geïnteresseerden aan te bieden.

Meer informatie: www.regeringsvorminginnederland.nl

Deel dit bericht met je vrienden!