donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Mijn mening Diny Koppens: Stop actiecomite, start opvang

11 juni 2010

DORDRECHT - Diny Koppens: "Op 15 juni wordt in de adviescommissie van de gemeenteraad de klacht van het actiecomité StopDACnu besproken. Sinds de vergunningaanvraag in 2008 heeft Beter Voor Dordt zich bemoeid met deze klagers en tot diep in de ambtelijke organisatie uitgeplozen of de vergunning wel klopte. Beter Voor Dordt voorzag de bewoners van de nodige achtergrondinfo en hoe ze bezwaar konden maken en de vestiging van het DAC konden vertragen en dat er, geheel in navolging van het comité StopHostelnu, zij zich beter ook konden gaan organiseren in een actiecomité. In die lijn is nu op verzoek van de fractie Beter Voor Dordt dit geagendeerd ter bespreking met de raad.
Dit is het onderliggende stuk, een brief van het actiecomité, te vinden op www.dordrecht.nl/ris

'LS.
Opnieuw is er overlast in het gebied waar het Diakonaal Aandachtcentrum onlangs naar toe is verhuisd. Sinds die verhuizing rijst het aantal incidenten de pan uit, vooral op de Singel en het Beverwijcksplein. Kijk in het klachtenboek van StopDACnu.nl voor de laatste incidenten. De leefbaarheid van de wijk wordt ernstig aangetast, en het is de hoogste tijd dat politie en politiek deze overlast aanpakken, bijvoorbeeld door een gebiedsontzegging en door de overlastgevers niet langer te faciliteren met luxe opvangcentra.

Met vriendelijke groet,
Het comité StopDACnu.'
einde brief.

Vooral de laatste regel om 'overlastgevers niet langer  te faciliteren met luxe opvangcentra' spreekt voor zich hoe tendentieus deze club is in haar uitlatingen, en dat er geen sprake is van enig begrip.
Opvangcentra zijn geen 'luxe'. Net zoals bejaardenhuizen en ziekenhuizen geen 'luxe' zijn.
Dergelijke opvang is een maatschappelijke voorziening en een noodzaak. Deze is gebaseerd op het christelijke principe van naastenliefde, de onvoorwaardelijke acceptatie van een mens met als zijn fouten en gebreken, en er gewoon zijn voor die mens, de zorg en aandacht geven die zij nodig hebben.

Het DAC heeft nooit problemen gehad met overlast toen zij aan het Steegoversloot zaten. Wellicht komt er nu een ander publiek met andere mores, dat zou kunnen.
De maatschappelijke opvang en onze tolerantie daar naartoe is behoorlijk beperkt de afgelopen jaren en er zijn politieke partijen die daar landelijk en lokaal op inspringen om zo hun aanhang te vergroten. Dergelijke partijen met dergelijke mores hebben desgevraagd nooit een oplossing voor dit maatschappelijke vraagstuk voorhanden anders dan: 'zet ze maar buiten'. Zoals vuilnis.
En dat kan niet. Het gaat hier om mensen. Er moet goed gekeken worden welke vorm van opvang en zorg er nodig is. Het zou zomaar kunnen dat dat de reikwijdte van het DAC overstijgt. Dat kun je als gemeente onderzoeken. Maar dat deze mensen begeleiding nodig hebben en opvang, dat is duidelijk.

Zonder het DAC aan de Singel zijn een hoop mensen die geen overlast veroorzaken maar eenzaam zijn en hun verhaal kwijt willen deze voorziening kwijt. En daarin voorziet het DAC. En deze vorm van maatschappelijke opvang voorziet in een grote behoefte.
Het is aan het college en in deze wethouder Wagemakers om zich goed te bezinnen welke vormen van opvang er nodig zijn in Dordrecht, en welke specialisten ervoor nodig zijn. Opvang sluiten en ze op straat laten zwerven en aan hun verslaving toegeven is ook geen oplossing.

Significant detail is wel dat de succesvolle stappen die in de vorige collegeperiode zijn gezet in het tegengaan van overlast en het toeleiden naar geschikte opvang voor de komende periode is wegbezuinigd. Het enige wat nu rest is repressie door politie en toezicht, wat als effect zal hebben dat groepen mensen door de stad zullen worden opgejaagd en niet de hulp en opvang krijgen die ze nodig hebben, en dat de politie gewoonweg de mensen daar niet voor heeft waardoor er zaken half worden gedaan of niet. keuzes. Daar gaat het om. Weet u nog dat dhr. Merx van de VVD Dordrecht u op RTV Dordrecht 100 extra agenten in Dordrecht heeft beloofd?"

Deel dit bericht met je vrienden!