dinsdag 15 juni 2021

Alles over Dordrecht

Leges huurcommissie fors verhoogd

10 juni 2010

DORDRECHT - Per 1 juli gaan de huren van de meeste woningen weer omhoog. Voor veel huurders is dit aanleiding om hun ongenoegen over de woning of de huurhoogte kenbaar te maken. Een officiele procedure bij de Huurcommissie gaat echter vanaf dit jaar flink meer kosten: de leges zijn meer dan verdubbeld: van 11,- naar  25,-.

Als je een procedure verliest ben je deze legeskosten kwijt. Vraag daarom tevoren advies of informatie bij het Infopunt Wonen. Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u vrijstelling vragen van de legeskosten.

Bezwaar tegen huurverhoging
Bezwaar maken tegen een huurverhoging kan tot de voorgestelde ingangsdatum, dus meestal voor 1 juli inleveren bij de verhuurder. Dit heeft zin als de huur door de verhoging boven het wettelijk vastgestelde maximum komt. Dit maximum hangt af van de puntenwaardering. De puntenberekening wijzigt dit jaar wat betreft de waardering van energiebesparende maatregelen. Bij een huur in de buurt van het vastgestelde maximum is het verstandig om hier informatie over te vragen.

Vooral particuliere verhuurders houden zich soms niet aan de algemene regels voor het aanzeggen van een huurverhoging, bijvoorbeeld het niet twee maanden van te voren aanzeggen, het niet vermelden van oude en nieuwe huurprijs of een verhoging boven het maximum percentage van 1,2%. In die gevallen is bezwaar maken zeker zinvol. Ook kamerhuurders kunnen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Voor kamers geldt een afzonderlijke puntentelling en berekening van de maximale huur. Het Infopunt Wonen kan u hierover informeren.

Start bij gebreken een onderhoudsprocedure
Klachten over gebreken aan de woning of slecht onderhoud worden niet gezien als reden om bezwaar te maken tegen een huurverhoging. Wel kunt u dan een onderhouds- of huurverlagingprocedure starten. Dit kan altijd door het hele jaar heen en hoeft dus niet voor 1 juli. Voor deze procedure gelden dezelfde legeskosten van € 25,-. De klachten moeten wel goed bekend zijn gemaakt en de verhuurder moet enige tijd hebben gekregen om hier op te reageren. De Huurcommissie beoordeelt de gebreken en kan in geval van ernstige gebreken of achterstallig onderhoud de huur tijdelijk (flink) verlagen. Zodra de verhuurder de klachten verhelpt zal de huurcommissie de normale huur weer in laten gaan. Ook over de onderhoudsprocedure kunt u advies krijgen bij het Infopunt Wonen.

Infopunt Wonen van de Twern Bewonersondersteuning
Bij Infopunt Wonen kan iedere bewoner van Dordrecht gratis terecht voor alle vragen over huren en wonen. Bijvoorbeeld over huurhoogte, huurrecht en servicekosten. Maar ook voor vragen over kamerverhuur, burenoverlast, stimuleringsregelingen voor energiebesparing, of regels voor eigenaren van appartementen. Het infopunt wonen is een onderdeel van de dienstverlening van de Twern Dordrecht in opdracht van de gemeente Dordrecht.  Het Infopunt Wonen is maandags t/m donderdags te bereiken op telefoonnummer 632 4108. Advies- en informatievragen kunt u ook per email stellen: via infopuntwonen@dordrechttwern.nl. U kunt rekenen op een snelle reactie.

Lees meer over:

huurverhoging
Deel dit bericht met je vrienden!