woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

Ziekenhuis heeft financieel de stijgende lijn weer te pakken

4 juni 2010

DORDRECHT - Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft het boekjaar 2009 afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 2,8 miljoen euro, bij een totale omzet van 237 miljoen euro. De dip van 2008 (een verlies van 1,5 miljoen euro) blijkt inderdaad, zoals het ziekenhuis eerder al voorspelde, eenmalig te zijn geweest. ,,We moeten natuurlijk alert blijven, maar gaan absoluut de goede kant op”, zegt voorzitter Pier Eringa van de Raad van Bestuur.

De ommekeer is te danken aan een aantal factoren. Allereerst heeft het ziekenhuis in het afgelopen jaar veel strakker gestuurd op de kosten, onder meer door vacatures niet in te vullen en door gunstiger contracten af te sluiten met leveranciers. Daarnaast nam de ‘productie’ toe: zo waren er 4,1 procent meer dagopnames dan in 2008 en 5,2 procent meer opnames, met meer inkomsten tot gevolg.

De gemiddelde ligduur van opgenomen patiënten liep terug van 6,5 dagen in 2008 naar 5,9 dagen, als gevolg van betere logistiek.

Het weerstandsvermogen of eigen vermogen is door het positieve resultaat toegenomen van 7,5 procent van de omzet tot 8,2 procent. Het Albert Schweitzer ziekenhuis streeft ernaar om deze financiële reserve de komende jaren op te krikken tot ruim boven de 10 procent. Het weerstandsvermogen moet verder worden versterkt, omdat van overheidswege nieuwe bezuinigingen worden verwacht.

Twee belangrijke recente organisatorische ontwikkelingen binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn het aantreden van een nieuwe Raad van Bestuur en de invoering van een nieuw organisatiemodel, waarbij bevoegdheden lager in de organisatie worden gelegd, bij de zogeheten ‘eenheden’. Zij kunnen hierdoor sneller en slagvaardiger reageren op specifieke omstandigheden binnen hun medische specialismen, wat de kwaliteit van de patiëntenzorg en de concurrentiepositie positief beïnvloedt.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis staat aan de vooravond van de ingebruikname van de nieuwbouw op het Gezondheidspark: de grootschalige bundeling van zorg- en sportvoorzieningen bij de locatie Dordwijk. De locatie Amstelwijck wordt hier de komende twee jaar volledig naartoe overgeheveld.

In 2011 verkrijgt het Albert Schweitzer ziekenhuis naar verwachting de definitieve status van Topklinisch Opleidingsziekenhuis. Het gaat daarmee behoren tot de selecte groep van 27 zogeheten STZ-ziekenhuizen in Nederland, die hoogwaardige, specifieke specialistische zorg leveren en een belangrijke rol spelen bij het opleiden van jonge artsen en andere behandelaars.

Deel dit bericht met je vrienden!