Alles over Dordrecht...
27mei 2010

Verplaatsing bunkerstation dichterbij

DORDRECHT - De verplaatsing van het bunkerstation Slurink is een stap dichterbij. Gemeente, Slurink en Rijkswaterstaat hebben overeenstemming bereikt over een locatie in de Beneden Merwede (bedrijventerrein Staart), ter hoogte van het voormalige Lips-terrein. Daadwerkelijke verhuizing is onder meer afhankelijk van onderhandelingen tussen Slurink en de eigenaar van het terrein.

De afgelopen jaren waren veel klachten van omwonenden, met name over de nachtelijke activiteiten van de leurbootjes van het bunkerstation. Dit leidde tot vernietiging van de milieuvergunning. Gemeente, Rijkswaterstaat en Slurink zijn al geruime tijd in gesprek over verplaatsing van het bedrijf. Bij het zoeken naar een meer geschikte locatie zijn ook de gemeenten Zwijndrecht en Papendrecht nauw betrokken. Uit het onderzoek kwam de locatie aan de Beneden Merwede naar voren.

Sensor
Bij deze locatie zijn er geen woningen dicht in de buurt en kan de bevoorrading over de weg zonder problemen plaatsvinden. Er bleek alleen nog een probleem te zijn met de bestaande radarsensor van Rijkswaterstaat langs de Beneden Merwede: het bunkerstation en de bezoekende schepen kunne n deze sensor afschermen. Daar heeft Rijkswaterstaat een oplossing voor gevonden: voor de veiligheid voor de scheepvaart wordt een extra radarsensor op de Papendrechtsebrug geplaatst.Deel dit bericht met je vrienden!