zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

Meetekenen met inrichtingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch

26 mei 2010

DORDRECHT - Het college van B&W nodigt bewoners, recreanten en natuurliefhebbers uit om op donderdag 3 juni mee te denken en tekenen aan het inrichtingsplan voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De bijeenkomst vindt plaats in De Rank aan de Dubbelsteynlaan West 70.

Het hart van de Nieuwe Dordtse Biesbosch gaat in de nabije toekomst veranderen. In de Noorderdiepzone, Elzen-Noord en de Aloijzen- of Bovenpolder wordt de natuur versterkt en er komen veel nieuwe recreatiemogelijkheden.

Vóór de gemeente het plan gaat uitwerken, wil het college, met in het bijzonder de verantwoordelijk wethouder Harry Wagemakers, de ideeën van bewoners, recreanten, natuurliefhebbers en omwonenden verzamelen. Iedereen kan aangeven wat hij of zij er straks graag zou doen: zwemmen, een terrasje pakken, een rondje met de hond, vlotvaren, mountainbiken, en wat mensen verder maar kunt bedenken.

Ook hoort het college graag suggesties waar het plan rekening mee moet houden, bijvoorbeeld dat er genoeg rust te vinden moet zijn, dat speelplekken voldoende uitdagend zijn, dat paden toegankelijk zijn voor rolstoelen of kinderwagens, enzovoo rts.
 
De eerste mogelijkheid om ideeën en wensen in te brengen is op 3 juni aanstaande in gebouw De Rank, Dubbelsteynlaan West 70 in de wijk Dubbeldam. Vanaf 19.30 uur is elke Dordtenaar welkom om mee te denken en zelfs te tekenen aan de nieuwe inrichting van het gebied.  
 
Achtergrond
Het afgelopen jaar maakte de Stuurgroep Nieuwe Dordtse Biesbosch een eerste schets als vertrekpunt voor de inrichting van het gebied. De komende maanden werkt de gemeente aan een concreet inrichtingsplan. Dat gebeurt op basis van het ontwerp-bestemmingsplan, het Raamplan, de genoemde schets en het Beeldkwaliteitsplan. Ook zijn de afspraken uit het nieuwe Politiek Akkoord richtinggevend. Dat betekent een minder natte inrichting van de Noorderdiepzone.

Natuur
Een ecologische zone van ruim 200 hectare verbindt straks de natuur van de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch. Naast waterrijke delen komen er  droge stukken waardoor een afwisselend natuurgebied van grasland, bos, moeras en water ontstaat. Het hele gebied blijft binnendijks. Het getij is er dus niet merkbaar. De grote variatie maakt het gebied niet alleen aantrekkelijk voor recreanten, het biedt ook een plek voor veel planten en diersoorten, zoals de lepelaar, bruine kiekendief, nachtegaal, noordse woelmuis en de bever. Het type natuur dat ontstaat is een goede aanvulling op de natte Biesboschnatuur die al in de wijdere omgeving te vinden is.   
 
Recreatie
In het plangebied komt meer dan 300 hectare nieuw recreatiegebied. Aan de stadzijde is er plek voor intensievere vormen van recreatie. Twee knooppunten, een bij Sterrenburg en een bij Stadpolders, vangen daar recreanten als het ware op. Bij het knooppunt 'Knoop in 't land' in de Aloijzen- of Bovenpolder komen voorzieningen zoals een recreatieplas, horeca en wellicht een bezoekerscentrum.  Aan de zijde van de rivier, bij de bekende Kop van 't Land, blijft de nadruk liggen op rust en genieten. Het is het punt waar diverse (nieuwe) fiets- en wandelroutes uitkomen en weer verder lopen.

De Noorderdiepzone heeft voor een groot deel de functie van ecologische verbinding. De recreatie is er vooral op gericht om de natuur te beleven. Zo zullen er nieuwe wandel-,  fiets- en ruiterroutes worden aangelegd. Ten zuiden van de wijk Sterrenbrug komt het knooppunt ‘Schenkel-Sterren’, een goede uitvalsbasis om vanuit de stad de Nieuwe Dordste Biesbosch te verkennen. Een deel van dit gebied (de Louisa- en Cannemanspolder) is afgelopen jaar al ingericht met een fruitboomgaard en speelweiden. 

Deel dit bericht met je vrienden!