Alles over Dordrecht...
15mei 2010

Kerk in actie over diaconaal buurtwerk de Buitenwacht in Dordrecht

DORDRECHT -De  landelijke organisatie Kerk in Actie, die hulp biedt aan bijzondere projecten in binnen- en buitenland, maakt via de eigen website ook nog de Buitenwacht bekend. De levert het volgende beeld op

 

De Buitenwacht – diaconaal buurtwerk Dordrecht

Land: Nederland
Werksoort: Diaconaal Basiswerk
Programma: Diaconaat
Projectnummer: D 050125
Midden in de achterstandswijk Krispijn in Dordrecht ligt het multicultureel en interreligieus centrum De Buitenwacht. Het is een ontmoetingsplek voor mensen in de wijk. Bij De Buitenwacht staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond.

In De Buitenwacht komen buurtbewoners bij elkaar, zijn mensen met elkaar in gesprek en wordt er gewerkt aan weerbaarheid en ontplooiing van mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Bijzonder aan De Buitenwacht is, dat er veel ruimte is voor eigen initiatieven.

De beroepswerkers, vrijwilligers en wijkbewoners die De Buitenwacht draaiende houden werken vanuit de overtuiging dat:
- ieder mens is bedoeld om een gewaardeerd lid van de samenleving te zijn;
- iedereen gelijkwaardig is;
- het een verrijking is dat mensen verschillend zijn.

De activiteiten in het centrum zijn verdeeld over vier programma’s:
- Integratie en inburgering
Bij deze activiteiten komen mensen uit verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact. Door deze ontmoeting ontstaat er meer begrip voor elkaar en voor elkaars situatie.
Voorbeelden van activiteiten: fietswerkplaats, vadergroep, conversatiegroep het Praathuis en Koran- en Bijbellezen.

- Vrijwilligerswerk en sociale activering
Binnen dit programma worden mensen gestimuleerd – ook degene met mindere kansen of mogelijkheden – een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit is mogelijk omdat er gewerkt wordt aan zelfredzaamheid en weerbaarheid.
Voorbeelden van activiteiten: computercursussen, positief denken, koor expressief, wijkwinkel, anders omgaan met geld en het Huiswerkhuis.

- Wijkgericht werken
De activiteiten binnen dit programma richten zich op de directe buurt. Het doel is om de sociale samenhang in de wijk te laten toenemen. Eigen initiatieven worden van harte ondersteund. De Buitenwacht wordt ook vaak gebruikt voor vergaderingen van buurtgroepen en wijkorganisaties. Er is speciale aandacht voor mensen met een laag inkomen.
Voorbeelden van activiteiten: eethuis, koffie-inloop, buurtmarkt, uitdelen voedselpakketten, multiculturele kerstherberg.

- Zingeving
De Buitenwacht schept de mogelijkheid voor kerkelijke en andere religieuze vrijwilligers om hun geloof om te zetten in daden die er maatschappelijk toe doen. Het centrum brengt de mensen uit de kerken bovendien in contact met mensen en soorten problematiek waarmee ze anders niet mee in contact komen. De bezoekers van de activiteiten zijn vaak mensen die in kerken, moskeeën of andere levensbeschouwelijke huizen niet vinden wat ze zoeken. Met elkaar vindt verdieping plaats rond levensvragen.
Voorbeelden van activiteiten: de raad van de levensbeschouwingen, kringvieringen en woord-en-daadvieringen.

Er zijn maandelijks meer dan 2000 (!) mensen die gebruik maken van De Buitenwacht en er zijn 72 vrijwilligers actief. Het centrum is belangrijk voor de bewoners van de wijk; het aanbod van diaconale activiteiten is veelzijdig. In De Buitenwacht wordt niet alleen aangeboden, maar is er de mogelijkheid om als wijkbewoners zelf initiatieven te ontplooien.

Steun dit werk
U kunt dit werk steunen via Kerk in Actie door uw bijdrage over te maken op rekening 456 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. projectnummer 32.0050/125. Hartelijk dank! In de projectenlijst in de linkerkolom ziet u welk bedrag er nodig is.

‘De Buitenwacht wordt veel bezocht door mensen die verder nergens (durven) komen. Zij voelen zich welkom door de lage drempel en het feit dat je gewoon kan zijn wie je bent.’

De Buitenwacht

 Deel dit bericht met je vrienden!