zaterdag 19 juni 2021

Alles over Dordrecht

Frans van der Walle zwaait na vijftien jaar bij Israëlgenootschap af

3 mei 2010

DORDRECHT/DRECHTSTREEK - Frans van der Walle zwaait na vijftien jaar af als voorzitter van de afdeling Drechtseden van het Genootschap Nederland-Israël. Als de achterban geen bezwaar maakt, zal Van der Walle op de ledenvergadering van 4 oktober in Dordrecht worden opgevolgd door vice-voorzitter Hans van Rossum.

Frans van der Walle heeft een kwart eeuw meegedraaid in het bestuur van de grootste afdeling van het genootschap. ,,We hebben al een tijd een stabiel aantal leden van rond de negentig. Alleen rond 1970 hebben we boven de honderd leden gezeten."

De scheidend voorzitter - die ook elders in de samenleving zijn bestuurlijke sporen heeft verdiend zoals bijvoorbeeld bij RTV Dordrecht -  hoopt dat de leden en belangstellenden hem een bijzonder (afscheids) cadeau geven. ,,Het zou mooi zijn als we de komende maanden boven de honderd leden uitkomen. We bieden de leden vijf keer per jaar bijzondere lezingen aan. Ik hoop dat we mijlpaal op 4 oktober bekend kunnen maken".

De vereniging wil het midden-oosten graag van verschillende kanten belichten. Daarom werd ook SP-kamerlid Harry van Bommel eens uitgenodigd voor een debat.

Vrede en gerechtigheid in het midden-oosten voor iedereen, is een wens die Van der Walle regelmatig uitspreekt. Ook commentaren van kranten, met name het NRC-Handelslad, wil hij aan de leden wel voordragen.

De landelijke organisatie, die in mei 1950 werd opgericht. wil ook belangstelling wekken voor Israël in al zijn aspecten. In de statuten staat dat de erkenning van het bestaansrecht van de onafhankelijke staat Israël het uitgangspunt van de vereniging is.Daar passen ook veilige grenzen bij.

Voorts wil het Genootschap de band met het Joodse volk versterken door het bevorderen van alle mogelijke vormen van culturele uitwisseling tussen Nederland en Israël. Het Genootschap wil de kennis over Israël en het Joodse volk vermeerderen en organiseert daartoe lezingen, muzikale voordrachten en excursies.

 Voor meer informatie  : mr. J. van de Lagemaat, secretaris
                                            Burg. Beelaertspark 116
                                            3319 AW Dordrecht
                                            Tel. 078-6166791             

Deel dit bericht met je vrienden!