vrijdag 27 november 2020

Alles over Dordrecht

Nieuw dagelijks bestuur van Dordrecht verdeelt de taken

28 april 2010

DORDRECHT -De vijf wethouders en burgemeester Arno brok hebben vanmorgen de taken definitief verdeeld.

Portefeuilleverdeling college bekend

28-4-2010

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders voor de periode 2010-2014 is bekend.

Burgemeester Brok. Drs. A.A.M. (Arno) Brok, burgemeesterPortefeuille: Algemene en kabinetszaken, brandweer, politie, integrale veiligheid, dienstverlening, bestuurlijke betrekkingen en internationale samenwerking.
Verbonden partijen: gr Drechtsteden (vz), gr ZHZ (vz) 

Wethouder Sleeking P.H. (Piet) Sleeking, wethouder

Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening & Handhaving en Bestuurlijke vernieuwingPortefeuille: Ruimtelijke ordening & binnenstad, vergunningverlening & handhaving (inclusief welstand en bouw- en woningtoezicht), milieu en water, personeel en organisatie, huisvesting en ICT, bestuurlijke vernieuwing en participatie, mediabeleid en communicatie.
Grote projecten: Stadswerven, Maasterras
Verbonden partijen: gr ZHZ (lid), gr Drechtsteden (lid)

Wethouder Van den Oever F.J. (Ferdinand) van den Oever, wethouder

Economische Zaken en grondbedrijf, Cultuur en Verkeer & Vervoer


Portefeuille: Economische Zaken en toerisme, havenbedrijf, stadsmarkten, bovenregionale R&E ontwikkeling, verkeer en vervoer, externe veiligheid, grondbedrijf, vastgoedbedrijf, cultuur, monumentenzorg en archeologie.
Grote projecten: WDO (inclusief zeehavengebied), Hofkwartier, Energiehuis, Achterom/Bagijnhof
Verbonden partijen: gem De Hoven, St. Breedband Drechtsteden, waterbus, horeca exploitatie Kunstmin, ROM-D, St. beveiliging bedrijventerreinen, Wegschaptunnel Dordtse Kil

Wethouder Van Steensel D.A. (Dion) van Steensel, wethouder

Onderwijs, Sociale Zaken en FinanciënFinanciën en deelnemingen, sociale zaken (inclusief inburgering), arbeidsmarktbeleid, onderwijs en
educatie, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en Essenhof.
Grote projecten: Leerpark
Verbonden partijen: gr. Drechtsteden (lid), Sociale Dienst Drechtsteden, Drechtwerk, Gevudo, Wegschaptunnel Dordtse Kil, HVC, Eneco en Evides, Coöp. Ontwikkeling Leerpark

Wethouder
Wagenmakers H.P.A. (Harry) Wagemakers, wethouder

Zorg, Welzijn, Jeugd,Duurzaamheid en Recreatie
Zorg, welzijn en jeugd (inclusief buurtwerk, maatschappelijke opvang en individuele voorzieningen), gezondheidszorg (inclusief oggz en verslavingszorg), recreatie en energie, afval en NMC Weizigt.
Grote projecten: Nieuwe Dordtse Biesbosch
Verbonden partijen: recreatieschap Hollandse Biesbosch, Stichting De Biesbosch

Wethouder
Reijnvan-Jansen R.E.C. (Rinette) Reynvaan-Jansen, wethouder

Wonen, Leefbaarheid en Sport

Wonen, stedelijke vernieuwing, wijkgericht werken, stadsbeheer en sport
Grote projecten: Herstructurering Dordt West en Sportboulevard
Verbonden partijen: woonwagencentra Drechtsteden 

Gemeentesecretaris Schurink M.R. (Maarten) Schurink, gemeentesecretaris

Algemeen directeur en 1e adviseur van het college

Deel dit bericht met je vrienden!