Alles over Dordrecht...
28apr 2010

Afscheidsdienst hervormde predikant ds Molenaar naar 23 mei

DORDRECHT -Ds. P. Molenaar, voorganger binnen de gereformeerde bondsrichting van de Hervormde gemeente in Dordrecht, neemt in mei afscheid. De data zijn aangepast en nu bekend en informatie wordt gegeven op de website van de hervormde gemeente wijk 2 en 7.

Afscheid Ds P. Molenaar. In verband met de beschikbaarheid van de Grote kerk is de afscheidsdienst in verband met het emeritaat van Ds P. Molenaar verplaatst naar D.V. zondag 23 mei. Ook de datum voor de afscheidsreceptie is verplaatst naar maandag 17 mei 2010. Namens de Afscheidscommissie, F. de Haan

Ds. Molenaar is ook landelijk een bekende predikant. Hij was vice-voorzitter van een comité dat heel veel moeite had met de nieuwe fusiekerk Protestants Kerk Nederland (PKN). De voorzitter van zijn comité, ds. Heemskerk, werd de eerste praeses van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Molenaar bleef binnen de gereformeerde bond binnen de hervormde kerk, die landelijk onderdeel is van de PKN.

Daarover stond in het Reformatorisch Dagblad in april 2004 het volgende bericht:

DORDRECHT - Ds. P. Molenaar is teruggetreden uit het bestuur van het Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Belangrijke reden om zijn taak als tweede voorzitter neer te leggen, vormen de drukke werkzaamheden in zijn gemeente Dordrecht.
Desgevraagd geeft hij aan dat hij zich ook niet meer kan vinden in bepaalde ontwikkelingen binnen het Comité. „De uitgangspunten die er oorspronkelijk lagen, kan ik nog steeds delen. Maar ik heb moeite met sommige snelle en wat activistisch aandoende ontwikkelingen, zoals het vormen van noodverbanden binnen bestaande gemeenten en het opzetten van noodclasses en een noodsynode. En wat de status van het convenant van Alblasserdam betreft: ik vind die status zodanig dat het convenant de moeite waard is om nog eens grondig te bestuderen, teneinde het rampscenario van scheuren, die zich nu al voltrekken, nog te voorkomen”, aldus ds. Molenaar.

Het Comité liet onlangs echter in een persbericht weten dat het convenant „de principiële nood niet opheft.”

Ds. Molenaar had vanaf 1999 zitting in het bestuur van het Comité.Deel dit bericht met je vrienden!