Alles over Dordrecht...
27apr 2010

Diny Koppens: Dordtse cultuur op de helling?

DORDRECHT - Het GroenLinks gemeenteraadslid Diny Koppens geeft als een eigen analyse op de benoeming van Van den Oever op de post Cultuur. Onder de noemer MIJN MENING kijkt zij terug. Haar waarneming is:

Wat mij heeft verbaasd is dat Sleeking de portefeuille Cultuur heeft gegeven aan de wethouder die er het verst vanaf staat. De VVD is van mening dat vrijwel alle beleid draaien moet om rendement en winst, dus ook cultuur. Zo heb ik deze partij tijdens verkiezingsbijeenkomsten in het CBK al horen zeggen dat een evenement of organisatie wat VVD betreft alleen subsidiegeld zou moeten krijgen als er ook een financieel rendement uit volgt. Hierover heb ik al eens een blog geschreven, zie ook verder op deze weblog. Maar voor kleinschalige cultuuruitingen is van den Oever de dood in de pot, en veel kleine gezelschappen in toneel en muziek grijpen er straks naast en zullen ophouden te bestaan.

Wat me helemaal heeft verbaasd is dat Sleeking hem ook Monumentenzorg en Archeologie in de portefeuille heeft geschoven. Weet u nog hoe Beter Voor Dordt zich heeft ingespannen voor het behoud van Vrieseweg 80? Voor monumenten die bedreigd werden?

Onbegrijpelijk dat hij nu deze portefeuille geeft aan de wethouder die het de projectontwikkelaars in deze stad alleen maar makkelijk heeft gemaakt zaken als Vrieseweg 80 te laten gebeuren en ermee weg te komen. Van den Oever beslist dus over hun vergunningaanvragen. De projectontwikkelaars lachen zich rot en drinken er met hem een extra borrel op. Na de bekendmaking van de verdeling over de collegeleden werd om de ironie van deze laatste keuze dan ook smakelijk gelachen. Maar er valt niets te lachen. Alle beschermde stadsgezichten en monumenten in handen van project-ontwikkelaars en huisjesmelkers kunnen nu nog makkelijker gesloopt worden. Hij zal ze geen strobreed in de weg leggen. Deze wethouder zal bijvoorbeeld ook nooit tegen bouwers zeggen dat ze in de binnenstad moeten boren in plaats van heien om cascoschade tegen te gaan. 'Kosten baten zijn voor de ondernemer, en anders voor de bewoner' is immers het adagium van deze wethouder.

Het kan niet anders of de eerste groep BVD stemmers in de binnenstad en 19e Eeuwse Schil is nu al teleurgesteld. En dan moet het college nog geïnstalleerd worden.Deel dit bericht met je vrienden!