zaterdag 19 juni 2021

Alles over Dordrecht

Dordtenaren zien Nieuw Krispijn verbeteren

26 april 2010

DORDRECHT - Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft onderzocht wat het imago van de wijk Nieuw Krispijn is onder de inwoners van Dordrecht. Het gemiddelde rapportcijfer dat zij de wijk geven is een 5,8. Vrijwel iedereen heeft het beeld dat de wijk gunstig is gelegen en een multicultureel karakter heeft.

Over het algemeen stellen Dordtenaren dat de wijk in de afgelopen jaren vooruit is gegaan. Als belangrijkste redenen hiervoor noemen zij nieuwbouw en sloop en renovatie van oude woningen. Een aandachtspunt voor Nieuw Krispijn is de veiligheid: vier op de tien Dordtenaren hebben het beeld dat Nieuw Krispijn niet veilig is. Bij de vraag om Nieuw Krispijn in één woord te omschrijven noemt men beduidend vaker een positief dan een negatief woord. Omschrijvingen die vaak worden gegeven, zijn: gezellig/aardig, veelzijdig, opgeknapt/verbeterd en groen/mooi. Aan de andere kant komen ook de woorden onveilig en saai/eenzijdig regelmatig voorbij.

In het onderzoek wordt ook ingegaan op woonvoorkeuren. Van de Dordtenaren die niet in Nieuw Krispijn wonen, heeft 16% mogelijk interesse om in de wijk te gaan wonen. Hiervan heeft het groo tste deel (44%) een voorkeur voor een koopwoning, 19% voor een huurwoning en 16% voor een ouderenwoning.  Nieuw Krispijn neemt een middenpositie in bij de vraag in welke wijken Dordtenaren het liefste of juist zeker niet willen wonen.

Ten slotte zien we dat de inwoners van Nieuw Krispijn zelf beduidend enthousiaster zijn over de wijk dan gemiddeld. Ze geven een gemiddeld rapportcijfer dat een punt hoger ligt (6,8). En daarnaast geeft 86% aan zeker in de wijk te willen blijven wonen.

Kijk voor het laatste nieuws uit Nieuw Krispijn op de wijkwebsite: www.nieuwkrispijn.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!