Alles over Dordrecht...
13apr 2010

Wethouder Kamsteeg beschrijft op weblog vertrek naar Zwijndrecht

DORDRECHT - Na 24 jaar bestuurlijk actief te zijn binnen de gemeente Dordrecht, gaat Aaike Kamsteeg als wethouder verder in Zwijndrecht.

Hij kwam binnen als GPV-er en ging in 2000 over naar de ChristenUnie (fusie RPF en GPV). Hij komt zoals dat heet uit een gereformeerd gezin met kerkelijk de otevoeging vrijgemaakt of  niet synodaal. Zijn vader en zijn broer Koos Kamsteeg waren ook zeer prominent politiek aktief.

Aaike Kamsteeg beschrijft vandaag op zijn weblog alvast over zijn jeugdjaren in Zwijndrecht. Hij ging vanuit Dordrecht  naar de geereformeerde school, maar is altijd in de stad aan de overzjde van de Oude Maas blijven wonen.

Kamsteeg schrijft:
In de afgelopen weken werd al gauw duidelijk dat de ChristenUnie/SGP geen deel zou gaan uitmaken van een nieuwe coalitie. Dat zou voor mij persoonlijk betekenen dat ik zonder werk zou komen te zitten. Het liefst zou ik weer bestuurlijk werk gaan doen als wethouder of burgemeester. Nu krijgen we pas over vier jaar weer verkiezingen, dus een plaats als wethouder op korte termijn zou alleen mogelijk zijn wanneer mij een transfer naar een andere gemeente zou worden aangeboden. En een burgemeesterschap ligt ook niet voor het oprapen. De concurrentie is behoorlijk groot, zeker nu er tal van ex-wethouders op de markt zijn en binnenkort ex-Tweede Kamerleden.

Ik was daarom verheugd dat de fractie ChristenUnie/SGP te Zwijndrecht mij benaderde met de vraag of ik daar wethouderskandidaat zou willen zijn. Ik hoefde daar niet lang over na te denken, vooral toen steeds duidelijker werd dat ik in Dordrecht geen plaats meer zou hebben in een nieuw college. Ik ken Zwijndrecht goed vanuit de Drechtsteden en ken veel plaatselijke politici en ambtenaren. Er spelen stedelijke problemen, waarbij ik mijn opgedane ervaring en kennis kan inzetten.

Zwijndrecht ken ik ook goed vanuit mijn jeugdjaren omdat ik er 5 jaar op de lagere school heb gezeten. Naast kattenkwaad uithalen (belletje trekken en zo) heb ik ook positieve dingen gedaan. In de barre winter van 62/63 gingen we tussen de middag met een jute zak oud brood ophalen voor de duizenden watervogels die onder de Zwijndrechtse brug zaten te verkommeren. Op Koninginnedag liepen we in een lange rij naar het raadhuis om daar samen met de andere schoolkinderen het Wilhelmus en andere vaderlandse liederen te zingen, met Psalm 150 als afsluiting.

Het afscheid van bestuurlijk Dordrecht is dus nabij. Dat doet me uiteraard wel wat. Ik ben immers al heel lang bij het bestuur betrokken: 6 jaar als burgerraadslid, daarna 10 jaar ‘gewoon’ raadslid en tenslotte 8 jaar wethouder. Ik ben dankbaar voor wat ik voor Dordrecht heb mogen doen. In al dat werk heb ik overwegend genoten en veel plezier gehad. In de gemeenteraad word ik opgevolgd door Sandra Catsburg. Sleeking vraagt enkele partijen om vrouwen in het bestuur, wij leveren er – ongevraagd – één! Sandra: sterkte en veel succes en Gods zegen bij je raadswerk.

Dordrecht,
A.T. (Aaike) KamsteegDeel dit bericht met je vrienden!