zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Minister Hirsch Ballin opent project Protestants Diaconaal Krediet Nederland bij De Hoop

12 april 2010

DORDRECHT - Op zaterdag 10 april jl. heeft demissionair minister Hirsch Ballin (CDA) van Justitie het tiende project van de gezamenlijke protestantse diaconieën geopend: een bedrijvenpand ten behoeve van De Hoop ggz. Na de opening vond een feestelijke bijeenkomst plaats.

Minister Hirsch Ballin roemde de maatschappelijke rol die kerken en (inter)kerkelijke organisaties in Nederland spelen: “Diaconale stichtingen als De Hoop en het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) staan vaak veel dichter bij problemen in de maatschappij dan de meeste landelijke en gemeentelijke instellingen. De expertise van dergelijke stichtingen is van grote waarde bij de ontwikkeling van landelijk beleid, ook wat het beleid van het Ministerie van Justitie betreft.” Jos Wienen, burgemeester van Katwijk (CDA), ging verder in op de taak van het PDKN en het belang van de tien gerealiseerde projecten voor de samenleving.

Het nu geopende bedrijvenpand is voor De Hoop ggz van groot belang voor een goede integratie van haar cliënten in de maatschappij. Een behandeling bij De Hoop bestaat onder andere uit het opdoen van werkervaring. Deze werkervaring kan worden opgedaan in onder meer de bedrijven die in het nieuwe pand gevestigd zullen zijn. Han van den Boogaart, directeur bedrijven van De Hoop: “Ik ben erg dankbaar dat het bedrijvenpand mogelijk is gemaakt door het PDKN. We kunnen nu nog meer cliënten perspectief bieden op een baan en een succesvolle terugkeer naar de maatschappij.”

De gezamenlijke protestantse diaconieën zijn verenigd in het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN),  onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. De stichting financiert maatschappelijke projecten die geen subsidie van de overheid ontvangen en waarvoor banken geen lening verstrekken. Het bedrijvenpand van De Hoop is het tiende project van het PDKN.

Deel dit bericht met je vrienden!