Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

D66 Dordrecht haakt af voor college van b. en w

8 april 2010

DORDRECHT -  D66 wil geen wethouder in Dordrecht leveren, zo meldt RTV Rijnmond. De partij voelt zich onvoldoende serieus s genomen aangezien Beter voor Dordt, CDA en VVD al verder praten.

In eerste instantie leek het erop dat D66 Dordrecht van de formateur, Piet Sleeking (Beter voor Dordt) meer tijd kreeg om met een vrouwelijk wethouderskandidaat te komen.

(Reactie van jan Willem van Dongen, politiek leider D66 Dordrecht zie:

www.d66dordrecht.nl)

Verslag van de formateur week 13
29 maart t/m 2 april 2010
De partijen Beter voor Dordt, VVD en CDA zijn deze week doorgegaan met de coalitiebesprekingen.
Daarbij is gekozen voor het behandelen van de thema’s, waar volgens de
informateur (die dit in de verkennende fase heeft geïnventariseerd) op korte termijn
overeenstemming zou moeten worden bereikt.
We hebben de volgende onderwerpen besproken:
• Zuidpolder
• Belthurepark
• Parkeren in het centrum
• Westelijke Dordtse Oever
• Nieuwe Dordtse Biesbosch
• Maasterras.
In relatie tot deze punten is ook de Vermogenspositie van het Grondbedrijf (mede in het
kader van de kredietcrisis) besproken.
In week 14 komen nog de volgende onderwerpen aan bod:
• Energiehuis
• Hofkwartier
• Relatie Bestuur en Burgers
• Visie op toekomst van de stad.
De laatste punten willen we pas bespreken als er duidelijkheid is over de eventuele vierde
partij en de wethouderskandidaten (zie hieronder).
Samenstelling coalitie
Zoals vermeld in het verslag van vorige week, heb ik de vraag aan GroenLinks en D66
voorgelegd, of zij wilden deelnemen aan de coalitie en of zij in staat waren een geschikte
vrouwelijke wethouderskandidaat te kunnen leveren. GroenLinks heeft inmiddels laten
weten dat zij vasthouden aan hun eerdere (mannelijke) wethouderskandidaat. D66 beraadt
zich hier nog op.
Dit betekent, dat ik nog geen uitsluitsel heb rond de (beoogde) coalitiesamenstelling. Wel
wil ik benadrukken, dat het verzoek om een geschikte vrouwelijke kandidaat niet vrijblijvend
van aard is. Dit betekent, dat GroenLinks uit beeld is als mogelijke vierde coalitiepartner.
Het streven om de wethouderskandidaten eind week 13 bekend te maken is niet bereikt.
Beter voor Dordt streeft ernaar haar wethouderskandidaten eind week 14 bekend te maken.
Ik heb D66 (indien zij onder die voorwaarde willen deelnemen aan de coalitiebesprekingen)
uitgenodigd nog deze week mee te gaan doen aan de coalitiebesprekingen
en langere tijd gegund om de naam van een geschikte vrouwelijke kandidaat bekend te
maken.
Wel kan ik op dit moment bekendmaken, dat ik één van de wethouderskandidaten ben
van Beter voor Dordt. Het is daarmee aannemelijker geworden, dat de lijsttrekker en
voorzitter van de grootste raadsfractie zitting neemt in het College

Deel dit bericht met je vrienden!