Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

GroenLinks Dordrecht wil meepraten over programma stadsbestuur

6 april 2010

DORDRECHT -GroenLinks wil eerst een politiek programma afspreken met VVD en CDA en beter voor Dordt en dan pas over de namen voor de wethouders praten. Dit blijkt uit een verklaring van de partij naar aanleiding van het verzoek van formateur Piet Sleeking aan GroenLinks om een naam te leveren van een vrouwelijke wethouderskandidaat.  GroenLinks probeert zo weer aan de onderhandelingstafel te komen, alhoewel Sleeking heeft aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar D66:

GroenLinks en D66 zijn 27maart door de formateur uitgenodigd voor een gesprek. Wij begrijpen en waarderen de wens om meer vrouwen in het College te krijgen maar, naar de mening van GroenLinks, kan dit niet worden afgewenteld op D66 en GroenLinks. Wanneer na de totstandkoming van een Collegeprogramma deze vraag zou worden voorgelegd aan alle betrokken coalitiepartijen dan zou ook GroenLinks bereid zijn de kandidatuur te heroverwegen in afstemming met de ander coalitiepartijen.

Op  zaterdag 27 maart zijn GroenLinks en D66 door de formateur uitgenodigd  voor een gesprek. Aanleiding voor dit gesprek was de wens van de partijen die reeds aan de coalitietafel zitten, BVD, CDA en VVD (totaal 23 zetels) een vierde partij op te nemen in het College om daarmee het draagvlak te vergroten tot  respectievelijk 26/25 zetels.
Programmatisch lijken er, volgens Piet Sleeking, weinig beren op de weg met andere woorden de verschillen lijken overbrugbaar.
Wel heeft de formateur aangegeven dat naast de totale invulling van het College-programma, .een discussie over de invulling van het veiligheidsbeleid  nadrukkelijk een item is omdat bij dit onderwerp de onderlinge verschillen het grootst lijken te zijn.

Verder ging het gesprek over de personele invulling van het College. De Formateur hecht aan een samenstelling van een College met minimaal twee vrouwelijke wethouders.
In het gesprek heb ik aangegeven dat ik deze stellingname zeer waardeer. GroenLinks heeft immers in de raad en de commissies,  bij herhaling gevraagd om meer aandacht voor diversiteit in het personeelsbeleid. GroenLinks wil meer vrouwen en migranten, in alle gremia van de gemeente Dordrecht.

Ook heb ik aangegeven dat in het voorliggende geval (wethouderskandidaat) GroenLinks met veel zorg en inzet een procedure heeft gevolgd om te komen tot een goede wethouderskandidaat.  Bij de selectie is zeker gekeken naar een vrouwelijke kandidaat maar  in de gevolgde procedure is Willy Verbakel, eruit gekomen als de kandidaat die het beste voldeed aan het profiel. Hierbij heeft meegewogen dat in de huidige Dordtse situatie er toch minimaal 2/3 onervaren wethouders zullen aantreden en dit was mede een reden voor GroenLinks om te komen met een ervaren kandidaat met ruime ervaring op bestuurlijk niveau en hieraan voldoet Verbakel in hoge mate.  Er zijn de komende jaren, als gevolg van de crisis, ingrijpende maatregelen te nemen en de fractie en de commissie selectie-wethouderskandidaat  is overtuigd dat ruime bestuurlijke ervaring een belangrijke meerwaarde is in deze complexe situatie.

Zondag 28 maart is de fractie, een delegatie van het bestuur en de commissie selectie-wethouderskandidaat bij elkaar geweest om een aantal zaken n.a.v. het gesprek van mij met de formateur van 27 maart, te bespreken.
Na een uitgebreide bespreking van het onderwerp waarbij alle voors en tegens tegen het licht zijn gehouden,, is de unaniem gedeelde uitkomst van dit overleg dat GroenLinks de kandidatuur van Willy Verbakel handhaaft.
Wij begrijpen en waarderen de wens om meer vrouwen in het College te krijgen maar, naar de mening van GroenLinks, kan dit niet worden afgewenteld op D66 en GroenLinks. Wanneer na de totstandkoming van een Collegeprogramma deze vraag zou worden voorgelegd aan alle betrokken coalitiepartijen dan zou ook GroenLinks bereid zijn de kandidatuur te heroverwegen in afstemming met de ander coalitiepartijen.

Deel dit bericht met je vrienden!