zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Het werk van de Hoop is geloofswerk

3 april 2010

DORDRECHT - Het evangelische centrum de Hoop maakt zich in 2010 op voor het vijfendertig-jarig bestaan. In 1975 werd de basis gelegd. Dinie Stortenbeker, de vrouw achter de voorzitter  van de  Raad van bestuur Teun, maakt in de Hoop nieuws bekend  dat het één keer financieel gezien erg moeilijk is geweest. "Toen de Hoop eens bijna failliet ging heeft God voorzien."De Hoop kreeg uit het buitenland precies die gift van 750.000 gulden die nodig was om door te kunnen gaan. "tot op de dag van vandaag weten we niet wie de donateur is geweest", aldus de vrouw achter Teun Stortenbeker.

Het hele verhaal in het lustrumjaar(bron de Hoop Nieuws):
In 2010 viert De Hoop haar 35-jarig bestaan. Al die jaren al is Dinie Stortenbeker (60), vrouw van de voorzitter van de Raad van Bestuur, als vrijwilliger betrokken bij het werk van De Hoop. God is Voorziener: dat is duidelijk zichtbaar in haar leven en het werk bij De Hoop ggz. Haar lievelingslied is dan ook ‘Jehova Jireh' (God voorziet).

In 1975 waren Teun en Dinie direct de leiders bij de start van een nieuw opvangcentrum voor verslaafden aan het Hofje de Hoop in Dordrecht. In de loop van de jaren kreeg De Hoop steeds meer locaties in Dordrecht, hoewel de organisatie vrijwel volledig op giften draaide.

De Hoop kreeg in het begin geen subsidie van de overheid voor opvang van verslaafden. "Tot op de dag van vandaag is het werk van De Hoop een geloofswerk", zegt Dinie. "Toen De Hoop eens bijna failliet ging, heeft God voorzien. We hadden 750.000 gulden nodig. We stonden voor de keuze om medewerkers te vragen vrijwillig te gaan werken, omdat we hun salaris niet meer konden betalen. Maar God is een groot God! Vanuit het buitenland ontving De Hoop een geldbedrag van 750.000 gulden. Tot op de dag van vandaag weten we niet wie de donateur is geweest."

Geestelijke ademhalen
Werk en privé zijn in Dinie's leven met elkaar verweven. Op haar zestiende maakte ze een bewuste keuze voor God. De Bijbeltekst waarmee God toen tot haar sprak, is een leidraad voor haar leven geworden: ‘Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen'. Elke dag wil ze de liefde van God uitdragen aan anderen. Door de jaren heen heeft God haar verschillende taken gegeven, maar haar hart gaat het meest uit naar pastorale gesprekken en bidden met cliënten. "Bidden is voor mij geestelijk ademhalen," vertelt ze. Ze ziet hoe God mensen verandert. Als trainer voor de vader- en moedercursus, mag ze de liefde van God doorgeven en als ‘geestelijk moeder' voor de cliënten fungeren.

Dinie: "Ik denk bijvoorbeeld aan een vrouw die met haar kind was opgenomen bij De Hoop. Deze vrouw had geen liefde voor haar kind en liet de zorg geheel over aan begeleiders. Zodra deze vrouw een keuze maakte voor God, ontving zij liefde voor het kind. Ze nam spontaan het kind uit handen van de begeleider die op dat moment het kind verzorgde. Mensen worden door God aangeraakt en maken een keuze om anders te gaan leven. Dat is zo mooi om te zien."

De Hoop: succes story?
In 35 jaar tijd is het personeelsbestand gegroeid naar vijfhonderd medewerkers. Deze groei is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Met regelmaat ondervond De Hoop weerstand bij haar toekomstplannen. Dinie: "Maar als God voor je is, wie zal tegen je zijn?" Dit heeft Dinie door de jaren heen telkens weer ervaren. "God voorziet, ook in tijden van recessie. Het afgelopen jaar heeft De Hoop maar liefst vijf centra kunnen bouwen. Als God een plan heeft, voert Hij die ook uit. Wij hoeven alleen maar te gehoorzamen. God krijgt de eer, in alles."

De Hoop ‘moet' wel groeien, omdat de nood onder mensen helaas ook groeit. "Het mooist zou zijn als De Hoop ggz er niet meer zou hoeven zijn", zegt Dinie. "Realiteit is dat we in een wereld leven waarin de mens niet meer weet hoe hij moet leven. Ouders weten niet meer hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. Mensen vinden het moeilijk gezin, werk en vrije tijd te combineren en missen standvastigheid."

Gods trouw
Toch is er reden voor feest. ‘Vier wat er te vieren valt', is Dinie's motto. In de Bijbel staat dat God gedenkstenen plaatst bij bijzondere momenten. Dinie: "Dit principe willen we ook binnen De Hoop toepassen. We willen een gedenksteen bij ‘35 jaar De Hoop' neerzetten, vanwege het feit dat God trouw is gebleven aan Zijn werk. Daarnaast kunnen we in Nederland en aan mensen in nood laten
zien: wij dienen een God die nog steeds dezelfde is, Die geneest, bevrijdt en herstelt!"

De Hoop Nieuws - uitgave 2010

Lees meer over:

de hoop dinie stortenbeker
Deel dit bericht met je vrienden!