Alles over Dordrecht...
01apr 2010

Gemeente steunt Big Rivers om te groeien tot het feest voor Stad

DORDRECHT - In oktober 2008 heeft de gemeenteraad het evenement Big Rivers een aparte status gegeven. Dit omdat het evenement na de Kerstmarkt en Dordt in Stoom qua bezoekersaantallen het grootste evenement in Dordrecht is en omdat het bij de zestig grootste evenementen in de categorie ’Stadsfestijn’ van Nederland behoort.


Deze aparte status houdt in dat er met de organisatie van het festival afspraken worden gemaakt over de doelstellingen en criteria. Bovendien gaat de gemeente een vierjarige subsidierelatie met de organisatie van het festival aan. Deze relatie start in 2010.

De gemeente heeft de organisatie van het festival gevraagd om een meerjarenplan en – begroting. Op basis van deze plannen zijn met de organisatie van Big Rivers afspraken gemaakt. In dit traject zijn ook externe deskundigen betrokken. Deze personen hebben hun advies gegeven over de organisatie, financiën en programmering van Big Rivers. Zij hebben ook een vergelijking getrokken met andere met Big Rivers vergelijkbare stadsfestivals.

De vaststelling van de subsidie van Big Rivers is direct gekoppeld aan de ontwikkeling van het evenement. Op basis van het meerjarige ontwikkelplan worden jaarlijks afspraken gemaakt. Big Rivers moet wel ook op zoek naar andere inkomsten, zoals sponsoring en fondsenwerving. Ook voor 2010 zijn sponsorgelden vanuit het bedrijfsleven nog zeker van belang om het evenement op een goed kwaliteitsniveau te krijgen.

De gemeente wil de organisatie van het festival stimuleren om deze verder te professionaliseren, zodat er een organisatie ontstaat met heldere verantwoordelijkheden, waaronder ook een gezonde financiële huishouding met voldoende eigen inkomsten. Dit is ook goed voor de continuïteit van het festival en de organisatie. Deze moeten niet te veel afhankelijk zijn van één of een beperkt aantal sponsoren of subsidieverstrekkers.

De redenen voor de gemeente om deze subsidierelatie aan te gaan, zijn bijvoorbeeld dat het een goed festival is voor de Dordtse economie (bestedingen horeca) en dat het festival een bijdrage levert aan het imago van de stad (landelijk en regionaal). In de doelstellingen en criteria die aan de subsidie verbonden zijn, wordt hier verder op ingegaan.

Het college vindt ook dat het festival moet uitgroeien tot een echt stadsfeest voor Dordrecht en de regio. Het evenement moet dan ook een bijdrage leveren aan de aantrekkingskracht van de Dordtse binnenstad.Deel dit bericht met je vrienden!