maandag 27 september 2021

Alles over Dordrecht

Wethouder Aaike Kamsteeg schrijft over vertrek uit b. en w. van Dordrecht

30 maart 2010

DORDRECHT -Aaike Kamsteeg, wethouder vanaf 2002 namens de ChristenUnie/SGP, houdt rekening met zijn vertrek. Zijn partij vindt dat spijtig, zo laat hij weten op zijn weblog. Hij geeft zijn visie op de actualiteit, zonder nog iets prijs te geven van zijn plannen na 27 april wanneer het nieuwe college zal worden gekozen.

Kamsteeg meldt:

Vrij snel na 3 maart, de verkiezingsdag, werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Een raad met totaal gewijzigde politieke verhoudingen.

Het zal u niet ontgaan zijn.

Het oude college blijft als dagelijks bestuur bevoegd om te besturen zolang er geen nieuwe wethouders gekozen zijn. Er zal ongetwijfeld op aangekoerst worden om in de raadsvergadering van 27 april een nieuw college te kiezen.

De partijen Beter Voor Dordt, VVD en CDA zijn vorige week aan het formatieproces begonnen. De keuze voor deze partijen was het advies van de externe informateur, de heer Bierman. Deze week beslissen zij of er nog een vierde partij bij komt, en zo ja, welke.

Het ziet er naar uit dat ondergetekende niet terugkeert in het Dordtse college. De fractie ChristenUnie/SGP, waarvan ik nu voorzitter ben, vindt dat uiteraard spijtig. Je bent actief in de politiek om zoveel mogelijk invloed te verwerven. Dan is een plaats in het college één van de belangrijke doelstellingen. Het zit er dus vermoedelijk niet in. Desondanks gaat de fractie zich ook in de komende vier jaar actief inzetten voor onze stad. Er komt een spannende tijd aan, waarin fors bezuinigd moet worden. Daarnaast moet ook doorgewerkt worden aan de ontwikkeling van onze stad; die mag niet stilvallen!

Voorlopig werk ik dus ‘gewoon‘ door. Het zal duidelijk zijn dat we als college nu geen controversiële besluiten nemen. Een onomstreden project is bijvoorbeeld de herstructurering van Dordt-west. In de stuurgroep, waarin naast de gemeente ook de corporatiedirecteuren van Trivire en Woonbron zitting hebben, stonden we o.a. stil bij de voortgang van de sociale programma’s. De nieuwe Minister van Wonen, Wijken en Integratie, de heer Eimert van Middelkoop, kwam op 24 maart op bezoek.

Het was voor hem vooral een kennismaking met de wijkenaanpak. We hebben hem twee-en-een-half uur lang volgepropt met informatie over de aanpak in Krispijn, Crabbehof en Wielwijk. Het was mooi weer, dus er was voldoende tijd voor een uitgebreide wandeling. Hij toonde veel belangstelling voor wat we aan het doen zijn en gaf blijk van zijn waardering daarvoor. In de afgelopen 8 jaar van mijn wethouderschap was Van Middelkoop de 7e minister op dit terrein!

Dinsdag 30 maart gaat de gemeenteraad weer vergaderen, na twee weken een introductieprogramma te hebben gedraaid. Ik ga een presentatie houden over de Woonvisie (en het beleid ‘wonen’) en ik ga met de raad in gesprek over de aanpak van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Verder moet ik deze week nadenken over het ‘stelsel vrouwenopvang’  in verband met mijn lidmaatschap van een commissie die Jet Bussemaker (VWS) heeft ingesteld over dit onderwerp.

Deel dit bericht met je vrienden!