dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Verklaring Beter Voor Dordt (BVD) over openheid in Dordrecht

26 maart 2010

DORDRECHT -De politiek leider van de grootste partij in Dordrecht (BVD), Piet Sleeking, zegt dat aanstaande dinsdag bekend wordt welke vierde partij eventueel mee zal doen aan de besprekingen voor een nieuw college van b. en w. Zijn verklaring luidt:

Op maandag 22 maart is het verslag van informateur Bierman in de raad besproken. Belangrijkste conclusies: een coalitie zonder Beter Voor Dordt is ondenkbaar; de aanbeveling om in eerste instantie te werken aan een nieuwe coalitie met BVD, VVD en CDA wordt door de meerderheid ondersteund.


De suggestie om te overwegen een vierde partij bij deze coalitie te betrekken wordt serieus in overweging genomen. De afgelopen week hebben enkele gesprekken plaatsgevonden tussen de formateur en vertegenwoordigers van VVD en CDA. Tijdens deze gesprekken is ondermeer de optie van een vierde coalitiepartij aan de orde geweest. Verder is een start gemaakt met de planning en organisatie van de formatiebesprekingen.

Daarnaast is gekeken naar de communicatie rond de formatie. De partijen zijn het erover eens dat zoveel mogelijk openheid moet worden gegeven over dit traject. Zo zal er tijdens de bijeenkomst van de adviescommissie op dinsdagavond in het openbaar verslag worden gedaan over de voortgang van de besprekingen. De streefdatum voor de installatie van een nieuw college blijft vooralsnog gehandhaafd op de laatste week van april. Komende weken zullen de fracties van de betrokken partijen zich gezamenlijk buigen over het programma voor de komende vier jaar. A.s. dinsdag zal in ieder geval de werkopdracht voor de formateur beschikbaar zijn en mogelijk de keuze voor een vierde partij.

Lees meer over:

VVD CDA college van b&w BVD bierman
Deel dit bericht met je vrienden!