maandag 18 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Dordtse Kil 3 en Hoeksche Waard beter bereikbaar per fiets

25 maart 2010

DORDRECHT - Dordrecht werkt aan bereikbaarheid

Dordtse Kil 3 en de Hoeksche Waard worden beter bereikbaar per fiets. De gemeente heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een fietsverbinding tussen de fietsbrug over de A16 en het bestaande fietspad ten oosten van de kruising Rijksstraatweg en de oprit Kiltunnelweg.


In 2004 is de fietsbrug over de A16 opengesteld. Aan de westzijde hiervan wordt het fietsverkeer momenteel geleid naar het kruispunt Vierlinghstraat-Rijksstraatweg. Voor Dordtse Kil 1 en 2 is dit prima, maar voor Dordtse Kil 3 en de Hoeksche Waard is een rechtstreekse aansluiting op het fietspad ten oosten van de kruising Rijksstraatweg en de oprit Kiltunnelweg wenselijk. In 2007 heeft het college met deze nieuwe verbinding ingestemd.

Stalen fietsbrug
In het oorspronkelijke plan zou het deel van het fietspad langs de A16, ter plaatse van de waterpartij, op een dijk worden aangelegd. Uit nader onderzoek blijkt dat dit niet kan. De waterbodem bevat een drie meter dikke veenlaag. Aanleg van een dijk zou vanwege zetting en doorpersing problemen kunnen opleveren voor de nabij gel egen A16 en is dus niet acceptabel.

De gemeente wil daarom voor dat deel van het fietspad een stalen fietsbrug op stalen buispalen aanleggen. Mede door deze keuze valt het fietspad € 307.226 duurder uit. Wanneer ook de raad akkoord gaat met het aanvullend krediet, kan de gemeente snel beginnen met de uitvoering.

Het nieuwe fietspad wordt in totaal 400 meter lang en 3,5 à 4 meter breed.

Werkzaamheden
De planning is dat de werkzaamheden in april 2010 starten. Ze duren ongeveer zes maanden. Het werk zal met zo weinig mogelijk overlast voor verkeer en omgeving gepaard gaan. De bomen die door de aanleg van het fietspad verloren gaan, worden gecompenseerd. Laag struikgewas wordt omwille van de veiligheid vermeden. Het fietspad wordt voorzien van voldoende openbare verlichting.

Het plan is in goed overleg met het Waterschap de Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, de Politie Zuid-Holland-Zuid, Fietsersbond Drechtsteden, de Brandweer en de omliggende bedrijven opgesteld.

Deel dit bericht met je vrienden!