zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

(Godfried J.Holber 7): in belang van Dordrecht gaat welstandscommissie NU aan de kant

1 maart 2010

DORDRECHT – (door waarnemer Godfried J. Holber 7) Een onbekende machtige club deskundigen , de zogeheten welstandscommissie, ligt in Dordrecht onder vuur. De club heeft veel invloed op de bouwplannen in de binnenstad. Dat moet eindelijk eens anders. Dat is niet negatief, maar past bij de realiteit van vandaag.

Deze club moet in beginsel bouwvergunningen toetsen, maar heeft onder burgers in de  stad geen of nauwelijks draagvlak meer.  Vertrouwen is echt van groot belang om ook de adviezen van een commissie te kunnen begrijpen, waarmee je het niet helemaal eens bent.

Op voorhand is het ook zo: Onbekend maakt ook vaak onbemind. Tijdens het historische debat in de Wilhelminakerk wilde kandidaat-gemeenteraadslid Jens van der Vorm de Rijke (BVD) de gehele commissie alvast overzetten per roeiboot naar Papendrecht.  Dat taalgebruik hoort bij deze aankomend volksvertegenwoordiger. Het gaat natuurlijk niet in de eerste plaats om de commissie, maar om de richtlijnen die de nieuwe gemeenteraad vaststelt voor het omgaan met de historische binnenstad.  

Twee pamfletten werden tijdens het debat in de kerk uitgedeeld. Van der Vorm liet zelfs een verzetsgroep het licht zien om te strijden voor stadsbehoud. Het mocht opmerkelijk worden genoemd dat hij daarvoor zelfs de steun heeft gekregen van columnist Kronkelaar van Dordt Centraal. Aanstaande woensdag 3 maart zal Kronkelaar zijn steun voor de actie van Jens van der Vorm ongetwijfeld verder toelichten. Het blijft wel opmerkelijk.

Enkele weken geleden zette die zelfde Kronkelaar zich nog in zijn weekblad af tegen de partij Beter voor Dordt (BVD) en Van der Vorm in het bijzonder. Wie de tekst in het pamflet Stadsverzet leest, komt wel zinnen tegen die Kronkelaar al jaren schrijft om de mensen wakker te schudden en niet voetstoots te accepteren dat de beschermde binnenstad wordt aangetast. Hij schrijft de rubriek de Stuurman aan de wal, dus met de roeiboot van Jens van der Vorm kan hij niet mee natuurlijk…

Wim van der Kruijff, de woordvoerder van het CDA in de kerk, sloeg zeker de spijker op de kop: We moeten het beleid bespreken en kijken naar andere communicatie. Voor deze benadering lijkt politiek gezien stevig draagvlak te zijn in Dordrecht. De vraag is dan of we nog wel een welstandscommissie nodig hebben, die zoals nu bij het bepalen van de inrichting van de binnenstad op een troon zit.

Dat gaat soms echt fout: Een ondernemer moest eens op tijd bij de welstandscommissie zijn met zijn bouwplan. Hij werd daarna verrast dat de commissievergadering drie maanden werd uitgesteld, want een lid was met vakantie. Zoiets is ongehoord natuurlijk en zelfs arrogant.  Drie maanden later kunnen bouwen kost altijd meer en de rekening ligt wel bij de ondernemer.

VVD voorman Ferdinand J. van den Oever heb ik hierover niet gehoord, maar vanzelf kan hij de naam van de ondernemer krijgen om zijn licht op te steken over deze kant van het werk van de commissie welstand.  Zijn campagneleider Cees den Bakker, ook bekend als woordvoerder van Siemens Nederland, zal hier zeker weer PR in zien!

Zo zijn er meer verhalen op te tekenen over de theorie en de praktijk van de welstandscommissie in Dordrecht. Het zijn deels belevingen van mensen, maar feiten onderzoek zou best duidelijk kunnen maken dat de communicatie niet op orde is. Vaak voelen mensen zich ook gedwongen om juridisch verzet aan te tekenen tegen bepaalde bouwplannen, terwijl het veel beter zou zijn als alle partijen eerst eens koffie met elkaar gaan drinken zonder juridische wapens op tafel.

De eigenaar heeft daar ook alle belang bij. Voor een koekje bij de koffie zorgen, die hij met zijn buren drinkt, is ook veel goedkoper, dan een advocaat inhuren om tegen buren te strijden.

Ik zou de leden van de welstandscommissie het advies geven om hun functies na de verkiezingen van 3 maart ter beschikking te stellen. Daarna kunnen de nieuwe politieke verhoudingen zorgen voor eventueel een nieuwe taakopvatting voor de commissie of misschien wel een afschaffing ervan. Immers het kan ook anders in Dordrecht gaan. De vereniging Oud Dordrecht, waarvan ook de burgemeester al lid is, zou een voorstel kunnen doen voor een nieuwe vorm van communicatie, die zowel de burgers vertrouwen geeft als de politiek de mogelijkheid biedt om knopen door te haken in het algemeen belang.

Een persbericht van de zijde van de landelijke overheid, dat al in 2008 verscheen, geeft ook argumenten aan dat de welstandscommissie zoals die NU bestaat de langste tijd heeft  gehad en dat nieuwe politieke bezems na 3 maart gewoon schoon kunnen vegen. 

Voor elke reguliere bouwvergunning moet nu nog advies worden gevraagd aan de welstandscommissie. Die eis wil het kabinet laten vervallen. Gemeenten kunnen heel goed zelf bepalen hoe bouwplannen worden getoetst aan de welstandsnota. Dat kan procedures versnellen. Ook wil het kabinet dat welstandsbeleid deel gaat uitmaken van het bestemmingsplan. Hierdoor ontstaat een betere afstemming met het ruimtelijk beleid. Daarbij zal worden bepaald dat welstandsbeleid zich alleen nog mag richten op het uiterlijk van bouwwerken, zoals de materialen, kleuren en onderlinge verhoudingen van de samenstellende bouwdelen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie, mede namens minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending van dit kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer.

Vanuit het programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering heeft staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de verplichte welstandscommissies als knelpunt aangepakt, mede naar aanleiding van meldingen hierover bij het meldpunt www.lastvandeoverheid.nl

Deel dit bericht met je vrienden!