Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Belangenvereniging funderingsonderzoek dient klacht in over functioneren gemeenteraad

25 februari 2010

DORDRECHT - Het bestuur van de Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP) heeft een klacht ingediend bij de gemeenteraad over haar functioneren naar insprekers in commissievergaderingen.

Ad van Wensen (voorzitter BVFP):"De klacht is inmiddels door twee andere partijen meeondertekend. Insprekers die zich in de klacht herkennen kunnen alsnog een adhesiebetuiging naar de BVFP zenden, deze wordt in een update van de klacht later naar de gemeenteraad gezonden. De informatie over stukken die in de commissie besproken wordt is slecht toegankelijk, het raadsinformatiesysteem is verslechterd, informatie komt te laat op internet en het zoeksysteem voldoet niet. Brieven worden door de raad te vaak in handen gesteld van het college en daarna niet meer beantwoord. De "Stem van Dordt" waarin het gemeentenieuws staat wordt soms niet bezorgd.

De gemeenteraadsleden houden maandagavond fractievergaderingen waarin ze de standpunten binnen de fractie aftimmeren. Dinsdag mogen insprekers nog vijf minuten wat zeggen, maar mogen niet meer reageren op hetgeen daarna door raadsleden of de wethouder te berde gebracht wordt, ook al raakt het kant nog wal. Opvallend is dat vrijwel altijd de wethouder het laatste woord heeft en de commissie in tijdnood komt en de raad niet verder komt dan een hamerstuk. Als inspreker hadden mensen net zo goed thuis kunnen blijven.

Uitermate frustrerend en strijdig met elke vorm van dualisme welke nog steeds niet in Dordrecht aanwezig is. De gemeenteraad zou het hoogste bestuursorgaan moeten zijn maar laat zich leiden door het college en ambtenaren.  De gemeenteraad hoort zijn controlerende taak uit te voeren als volksvertegenwoordiger."

Deel dit bericht met je vrienden!