Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Mart School: Kiezer op pad (deel 2)

22 februari 2010 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - Zeventig geïnteresseerde toeschouwers zijn present op 16 februari in het centrum C.B.K. aan de Voorstraat te Dordrecht.
Gerrit Willems, directeur van de Dienst Kunst- en Cultuur opent de avond.

Chris Keulemans, geen Dordtenaar leidt de bijeenkomst. Zoals later blijkt heeft hij zich goed voorbereid in zijn rol als gespreksleider.

Thema: Wat schrijven de politieke partijen over "Kunst - en Cultuur "in hun programma's ?

Keulemans zegt : "De politiek gaat zich steeds meer bemoeien met cultuur ".
Hij wijst op de rol van Wethouder Gherels in Amsterdam.
Aan een kleine ronde tafel neemt hij interviews af met de politici.

1. Jan W. v. Dongen (D66.)

Wil festivals zoals : "Big Rivers"meer status geven op de subsidielijst. Ook het 'Bachfestival "verdient meer aandacht , verder betreurd hij het verdwijnen van het "Belcanto "uit Dordrecht.
Het Internationaal Poppenfestival, bezocht door een kleiner publiek, is minder interessant.
Theater maken in de Dordtse wijken zoals Omsk en Hollands Diep hebben een lage drempel.
Tenslotte zal D66 niet bezuinigen op Cultuur.

2. Arjan Overduin  (ChristenUnie)

Kunst en Cultuur binden mensen samen. Geen aanstotelijk theater waarin geweld, discriminatie en onzedelijke tendenzen naar voren komen.
Keulemans reageert : "Spanning, geweld en sensatie ", horen bij theater.
Overduin wijst verder op de gehouden Calvijntentoonstelling en de musea.
De fractie staat positief t.a.v. het inrichten van het Energiehuis, maar vindt dat de plannen goed onderbouwd moeten zijn.

3. Joanneke van Bethem  (VVD)

Heeft een economisch uitgangspunt t.a.v. cultuur. Wat brengt het voor Dordrecht op?
Subsidie niet hoger dan 15% van de activiteit (Big Rivers begroting € 45.000).
Brede lagen van de Dordtse bevolking komen niet. Wat brengt het allemaal op voor de middenstand en wat zijn de kriteria voor de evenementen ?

4. Piet Sleeking (Beter voor Dordt)

Stelt dat : "De eigen talenten van Dordtse kunstenaars te faciliteren ".
We hoeven niet van buiten dure gezelschappen aan te trekken. Op de vraag van Keulemans wie in de partijfolder het gezicht Voorstraatshaven heeft geschilderd blijft Sleeking het antwoord schuldig. Verder gaat het gesprek over ruimten voor kunstenaars. Dan pleit hij voor het oprichten van een "Cees Buddingh "huis en geen verborgen museum in de stad.
Tot slot dient de gemeente een sluitende begroting te maken voor het Energiehuis.

5. Jan Lagendijk (PvdA)

Somt op dat er veel gebeurd is in Dordrecht. Verbouwingen museum en a.s.Kunstmin en het Energiehuis. Omdat hij Wethouder van Cultuur is, heeft hij de meeste informatie.
Nadat alles klaar is het richten op de programma,s Cultuur moet passen bij de stad in schaal en intimiteit. Ook theater in de wijken met Lotte v.d. Bergh.
Wanneer ook Dordrecht gaat bezuinigen moeten de gevolgen voor gedupeerde opgevangen worden.

6. Mary Ruisch (GroenLinks)

Zegt dat er diverse culturen in de Dordtse wijken leven, maak gebruik van de initiatieven die ontstaan. Het legt verbindingen tussen de bewoners van Turkse- Marokkaanse en andere
volken. Op de vraag : "Wanneer er bezuinigd wordt, welke maatregel zou jij treffen", antwoordt Mevrouw Ruisch: "Sluit de theaters één avond ".

7. Wim v.d. Kruyff (CDA)

De cultuurpagina in het C.D.A. programma ontbreekt. Daarom somt V.d. Kruyff het bestaande cultuur aanbod op. Dat zijn, de Dordtse monumenten en de Calvijn expositie, hij wil kijken naar historie en religie. Het C.D.A. wil geen voortrekker zijn t.a.v. cultuur en kunst.

Tot slot passeren plaatselijke initiatiefnemers de revue.

Mimoen Mimet brengt via de stichting Cordoba muziek en Noord - Afrikaanse cultuur in de stad. Hij wil onafhankelijk blijven en heeft geen behoefte aan integratie.

Roel Esseboom is gekoppeld aan de Voorstraat- Noord hij wil hier meer ondernemers en horeca. Binnenkort komen vijf en vijftig creatieve mensen bij elkaar om plannen te ontwikkelen.

Henri van Es werkt voor het tekengenootschap Pictura. De mensen waarmee hij werkt zijn enthousiast, alleen is het rendement nog onvoldoende, het tekort is € 25.000. Pictura kan een grote rol spelen in de ontwikkeling van de Voorstraat- Noord.

Maarten Verhoef (Directeur Kunstmin)

Heeft de ambitie kunst en cultuur op de kaart te zetten, met invloeden van buiten.
Hij wil het landelijke profiel volgen van buiten- naar binnen. Noemt daarbij : Bies in de Biesbosch en het werk van de Dordtse theater makers.

Met een dankbaar applaus voor Chris Keulemans sluit de avond.

Mart School 

Deel dit bericht met je vrienden!