Sunday 26 September 2021

Alles over Dordrecht

Beter Voor Dordt: meeste partijen lopen met oogkleppen rond

19 februari 2010

DORDRECHT - Piet Sleeking (fractievoorzitter): "Uit de debatten rond de sociale voorzieningen en vanavond bij het CBK over de investeringen in het kunst- en cultuurbeleid blijkt dat verschillende partijen mooi weer blijven spelen en niet het lef hebben zich uit te spreken over de gevolgen van teruglopende inkomsten voor de gemeente Dordrecht.

Beter Voor Dordt realiseert zich wel degelijk dat de komende jaren lastige keuzes gemaakt moeten worden. Onze prioriteit ligt bij leefbare en veilige wijken en minder bij projecten die steeds weer veel duurder uitvallen dan gepland en lang niet in alle gevallen tot een verbetering leiden.Opvallend vanavond bij het debat in het CBK was dat eigenlijk alleen CDA en BVD en in mindere mate de VVD zich durfden uitspreken over mogelijke bezuinigingen en dat die ook de kunst en cultuursector kunnen raken. Zo willen wij geen €1,2 miljoen investeren in een ‘verborgen museum’ dat niet eens toegankelijk is voor minder validen maar wel de kas van de projectontwikkelaar spekt. Helaas wil het college veel in het geheim bespreken en mag de Dordtse bevolking kennelijk niet weten wat er werkelijk speelt. Beter Voor Dordt kiest dan liever voor behoud van de buurtcentra, investeren in veilige wijken en het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.Wat ons betreft kan er een groot deel van de dure inhuurkrachten weg en richten we ons meer op een goed onderhoud van de openbare ruimte en het stimuleren van scholing en werkgelegenheid voor jongeren en starters.

Niet meer investeren in onmogelijke projecten zoals de Zuidpolder, het Maasterras en het Energiehuis maar kijken waar in onze stad de echte prioriteiten liggen. Daar staan wij voor."

Piet Sleeking

Deel dit bericht met je vrienden!