Friday 24 September 2021

Alles over Dordrecht

Lijsttrekkers over Werk, Inkomen en Zorg

18 februari 2010 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - Ondanks de enthousiaste inzet van de politiek hebben de Drechtsteden op 17 februari de wedstrijd tegen de rest van Nederland niet kunnen winnen. In het lijsttrekkers debat in het SSF in Dordrecht moesten deze lijdzaam toezien dat andere gemeenten beter scoorden op bijv. het minimabeleid en het tarief in de thuiszorg.

De wedstrijd werd gespeeld op neutraal terrein bij FNV Lokaal Drechtsteden. De FNV heeft (voor de Drechtsteden samen met de Sociale Dienst) uitgezocht wat zo’n 200 gemeenten in Nederland presteren bij zaken als schooluitval, de wachttijd bij het aanvragen van uitkeringen, duurzaam inkopen, loonkostensubsidie enzevoorts. Dit is gedetailleerd omschreven in de Lokale Monitor Werk Inkomen en Zorg die ter plaatse uitgedeeld is.

Bij tijd en wijle gonsde het in de zaal die opgefleurd was met een fototentoonstelling van mensen die de eindjes aan elkaar moeten zien te knopen. Maar soms viel de zaal helemaal stil zoals bij de vraag of de (60 á 70) mensen in de zaal wel wisten wat armoede is. Gelukkig was er door het gedempte licht geen schaamrood te bekennen.

Omdat Sinterklaas blijkbaar te lang voorbij is werd er ook nog eens uitgesproken dat je moet oppassen om te sinterklazen. Dat was kennelijk een waarschuwing naar de VVD die er niet meer op tegen is om mensen die 3 jaar in de bijstand zitten een langdurigheidstoeslag te geven. Toch werd men het er over eens om mensen eerder aan een langdurigheidstoeslag te helpen toen bleek dat het slechts in totaal om een ton (€ 100.000) ging. In ieder geval moeten mensen perspectief geboden krijgen door bijv. iets te doen aan de schuldenproblematiek.

Bezuinigd kan er in de Drechtsteden vrij makkelijk als men maar wat minder ambitieus is met de Stadswerven, het Maasterras, het energiehuis of de Zuidpolder. Of er veel bezuinigd moet worden is afhankelijk van wat het Rijk doet. In ieder geval moet het gratis openbaar vervoer blijven. Al met al een spannende wedstrijd van twee keer drie kwartier met pauze en zonder verlenging.

Lees meer over:

drechtsteden FNV SSF WIZ
Deel dit bericht met je vrienden!