Monday 27 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht gastheer voor Nationale Synode

17 februari 2010

DORDRECHT - Dordrecht is in december opnieuw het toneel van een Nationale Synode. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 december komen vertegenwoordigers van tal van Nederlandse kerkgenootschappen naar de Grote Kerk om met elkaar te praten over wat hen bindt in het geloof. De gemeente Dordrecht, waar in 1618/1619 de Dordtse Synode plaatsvond, is gastheer voor deze gebeurtenis.

Dit kerkelijke initiatief is tevens een mooie gelegenheid om de rijke geschiedenis van de stad voor het voetlicht te brengen door historische gebeurtenissen te verbinden met eigentijdse ontwikkelingen.

Initiatiefnemer is de Stichting Nationale Synode, een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen van protestants-christelijke signatuur. De nieuwe landelijke synode, ditmaal in de vorm van een protestants forum, vindt plaats in de Grote Kerk. Christenen uit een breed scala van protestantse kerken komen bij elkaar om uit te spreken wat hen bindt. De organisatie legt ook internationaal contacten, onder meer met Afrikaanse, Amerikaanse en Aziatische christenen.

Deze nieuwe Nationale Synode is een geheel kerkelijke aangelegenheid, waarmee de gemeente geen bemoeienis heeft. Maar wel gaan Erfgoedcentrum DiEP, het Dordrechts Museum en partijen in de stad samen onderzoeken hoe zij in hun programmering hierop kunnen aansluiten. Zo is de tentoonstelling ‘Tussen Revolte en Reformatie’ met het Utrechtse Museum Catharijneconvent in voorbereiding en wordt er gedacht over de organisatie van een symposium over de invloed van de Reformatie op de Nederlandse Taal, de Nederlandse identiteit en de Beeldende Kunst uit de 16e en 17e eeuw. De al gepland staande presentatie in december in de Grote kerk van een Herziene Statenvertaling van de Bijbel past eveneens in het programma.

De nieuwe Nationale Synode is een landelijk initiatief. Het is de bedoeling het initiatief te continueren, zodat er ook in 2013, in 2016 en in het herdenkingsjaar 2018/2019 in Dordrecht Nationale Synodes gaan plaatsvinden.

Deel dit bericht met je vrienden!