Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Beter voor Dordt: ontwikkeling Energiehuis is sprong in het diepe

17 februari 2010

DORDRECHT - Piet Sleeking (BVD): "In de laatste weken voor de raadsverkiezingen worden nog de nodige voorstellen door de raad gejaagd. Kennelijk is er een zekere angst dat er na 3 maart andere verhoudingen in de raad ontstaan die zullen leiden tot andere afwegingen.

Het gepresenteerde ontwerp voor het Energiehuis aan de Noordendijk ( totale kosten voorlopig geraamd op ?30 miljoen)  bevat zeker aantrekkelijke elementen maar tegelijk blijft dit een project met de nodige onzekerheden.Zeker, ook wij willen investeren in culturele voorzieningen en bij voorkeur op een wijze waarbij we een brede doelgroep aanspreken maar vanaf het begin van dit traject hebben we aangegeven geen voorstander te zijn van het wegzuigen van allerlei goed lopende activiteiten uit de binnenstad en te verplaatsen naar de Noordendijk. Dit komt de levendigheid van de Binnenstad niet ten goede.

Onzekerheden en risico's zitten wat ons betreft vooral in de exploitatie en op bouwtechnisch gebied. Wie geeft ons de garantie dat het bij ?30 miljoen blijft of dat de kosten gaandeweg de uitvoering niet zullen verdubbelen door allerlei onvoorziene tegenvallers, net zoals bij andere projecten. Wij achten het niet uitgesloten dat zich nog forse tegenvallers kunnen voordoen en hebben om een second opinion gevraagd om de huidige plannen vooral financieel en op de risico's te laten toetsen. Helaas is er bij het college en andere partijen geen bereidheid om daaraan mee te werken. Binnen het Energiehuis worden nagenoeg allemaal subsidiedragende instellingen gevestigd en wat er met de achterblijvende gebouwen gaat gebeuren is onzeker. Ook dat aspect zal de komende jaren de exploitatie beïnvloeden.

We vinden dat op dit moment sprake is van een financieel wankele basis, 't nodige wishful thinking en teveel 'blind vertrouwen' ipv 'ziend vertrouwen' .

Gezien de grote financiële tegenvallers en bezuinigingen die ons nog wachten en het feit dat BVD de komende jaren de prioriteit wil leggen bij leefbare en veilige wijken , vinden wij het onverstandig om op dit moment, twee weken voor de verkiezingen een zo ingrijpend besluit te nemen. Wij wegen ook dit project liever af tegen alle andere prioriteiten en stemmen op dit moment niet in met dit voorstel."

Deel dit bericht met je vrienden!