Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Godfried J.Holber 4: Het gaat allereerst om de (nieuwe) politieke marktleider

15 februari 2010

DORDRECHT - (door waarnemer Godfried J.Holber 4): Wie met wie na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010? Het is al een politiek spel tussen de grote partijen in de stad. Columnist Kees Thies (Ad De Dordtenaar) en Kronkelaar (Dordt Centraal) hebben ook al waarnemingen doorgegeven.

Als je van de feiten uitgaat: Het college van burgemeester en wethouders bestaat momenteel uit vijf wethouders: PvdA (2), CDA (1), VVD (1) en ChristenUnie/SGP.
Deze samenstelling bestaat al vanaf 2002. Daarvoor zat GroenLinks twaalf jaar in het college met Gerda Bosdriesz en Willy Verbakel.
Deze partij wil weer terug in het dagelijks bestuur van de stad en heeft met de PvdA goede contacten. Jan Lagendijk, wethouder en lijsttrekker van die partij, zal vanavond zelf een voordracht hadden bij een GroenLinks avond in Merz.
Momenteel hebben GroenLinks en PvdA samen zestien zetels in de gemeenteraad, maar dat kwam niet helemaal door de verkiezingsuitslag van 2006. Niemand gaat er in het politieke spel vanuit dat de twee partijen samen weer op zestien zetels uit zullen komen.  De PvdA heeft er thans elf en is altijd de grootste partij geweest in de raad vanaf 1919.
Anno 2010 zijn de ogen allereerst op Beter voor Dordt gericht. Elke opmerking van politiek leider Piet Sleeking, zoals dit weekeinde over communicatie, wordt door de andere partijen tegen het licht gehouden.  De locale partij heeft al een bondgenootschap met de Verenigde Seniorenpartij. Samen hebben zij thans zeven zetels in de gemeenteraad van de stad. Beter voor Dordt kan de grootste partij in de stad worden.  Dat zeggen de politici van deze partij zelf ook en de PvdA vindt weer dat als iedereen zou willen meetellen, dat deze partij de marktleider zou moeten blijven.
Het spel begint simpel:
De eerste vraag, die op woensdagavond 3 maart in het Stadhuis feitelijk  zal worden beantwoord is dan ook:
Welke partij wordt echt de nieuwe marktleider?
PvdA, Beter voor Dordt en de VVD zouden dat kunnen worden. Ferdinand J. van den Oever is de voorman van de VVD, die balanceert tussen doorgaan met de historische samenwerking in de stad met de PvdA en het maximaal binnen halen van de zogeheten grote groep Wildersstemmers in Dordrecht.
 Andere partijen kiezen een vriendelijke positie.
Wethouder Dion van Steensel plaatst zijn CDA in de rol van onmisbare teamspeler in welke college dan ook. Hij noemt zijn partij in Dordrecht zelfs een kleinere partij. Daarom mocht Van Steensel in 2006 ook milieu gaan doen, dat in die tijd echt niet zo in de duurzame belangstelling stond.
Verder is het de vraag: Hoe komt D66 in Dordrecht terug? De partij heeft in het verleden maximaal op zes zetels gestaan met als oud-wethouders Hubert Fermina en Gerard van der Schouw.
Aaike Kamsteeg van de Christenunie/SGP wil nog wel vier jaar door als wethouder. Het gaat er echter vooral om: Welk combinatie mag vertrouwen op de steun van een meerderheid van de gemeenteraad?
Dat moet minimaal twintig zetels zijn, maar politiek gebruik in Dordrecht is, dat 23-24 zetels meestal een bruikbaarder meerderheid wordt gevonden in het algemeen bestuur van de stad.  Kortom: Nog zestien dagen voor dat de politieke kaarten weer voor vier jaar zijn geschud. De vraag voor de kiezer is en blijft: wat gebeurt voor en al achter de schermen en welke richting geef ik met mijn stem?
Deel dit bericht met je vrienden!