Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Twintig politici op actiedag Staart-Oost

15 februari 2010

DORDRECHT - Op zaterdag 13 februari organiseerden actieve bewoners van Staart-Oost een actiedag. Inzet was politieke aandacht voor de wijk en voor het behoud van buurthuis De Rietschors. Een twintigtal politici kwam op de actiedag af. Na een ronde door de wijk waren twee optredens te zien en te horen van rappende jongeren uit Staart-Oost.

Vervolgens werden politici en vertegenwoordigers van DWO, De Twern en De Merwelanden aan de tand gevoeld over de toekomst van de wijk. Is er toekomst voor én de Rietschors, én een basisschool én de Merwelanden? Bewoners stellen dat zeker wel op prijs. Het idee voor een multifunctionele accommodatie, waarin de school, een bibliotheek en een buurthuis onderdak zouden kunnen vinden, viel minder in de smaak.

Naast het feit dat men gehecht is aan de eigenheid van de verschillende locaties, ziet men ook de nadelen dat het realiseren van een dergelijk gebouw veel tijd kost. De term ‘verkoloritisering’ viel ook een paar keer. Ab Smit, opbouwwerker van DWO, legde uit dat het welzijnswerk (zowel landelijk als lokaal) zich steeds meer richt op de groepen mensen die het het meest nodig hebben.

Tegelijkertijd zet DWO in op participatie: het meedoen aan de samenleving door en voor iedereen. DWO stimuleert vrijwillige inzet en zal dat altijd ondersteunen. Eloise Peters, jongerenwerkster van de Twern, vertelde dat de jongeren van Staart-Oost graag activiteiten organiseren in de Rietschors. Dat bleek ook wel: er was een flinke groep jongeren aanwezig.

Wethouder Jan Lagendijk nodigde de bewoners en werkers van Merwelanden, basisschool, DWO en De Twern uit gezamenlijk plannen te maken voor de toekomst van Staart-Oost. Politici gaven aan hier serieus naar te willen kijken en als boodschap gaven zij aan de bewoners van Staart-Oost mee: "laat het ons vooral weten als iets niet goed gaat en er zaken geregeld moeten worden."

Deel dit bericht met je vrienden!