Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Beter voor Dordt zet communicatie met burgers op eerste plaats

15 februari 2010

DORDRECHT - Beter voor Dordt is dagelijks nieuws en ook een aantal raadsleden van die partij - Jens van der Vorm de Rijke - valt op. Lijsttrekker Piet Sleeking wil daarom met een verklaring duidelijk maken waar zijn partij staat, mede naar aanleiding van een discussie met welke partijen Beter voor Dordt na de verkiezingen wel of niet in het nieuwe dagelijkse bestuur van de stad wil zitten.

De gehele verklaring van Piet Sleeking heeft als tekst:

In ons verkiezingsprogramma geven wij aan dat het schort aan een goede communicatie tussen het huidige college en de burgers.

Zo geven ondernemers aan dat ze ontevreden zijn met de slechte bereikbaarheid van de binnenstad.
De bewoners van het gebied rond het Kasperspad laten al jaren weten de huidige overlast van alcohol- en drugsverslaafden zat te zijn; ze zijn niet langer bereid om in praatgroepen door te blijven gaan met het zoeken naar oplossingen als er niet opgetreden wordt tegen overlastveroorzakers. Dat vraagt een andere aanpak waarbij niet opzij wordt gekeken maar de oorzaken van deze overlast worden aangepakt.

In verschillende wijken wordt aangegeven dat het woon- en leefklimaat achteruit gaat.
En dan is er de discussie rond de Zuidpolder waar de collegepartijen op de oude voet doorgaan en recent nog €2 miljoen beschikbaar stelden voor de verdere ontwikkeling van dit plan om zeer dure woningen in deze polder te gaan bouwen terwijl het maatschappelijk draagvlak voor dergelijke plannen ontbreekt.

Voor de komende vier jaar staat voor BVD voorop dat we op een andere manier met de bewoners van onze stad moeten communiceren en ze beter, vaker èn intensiever moeten betrekken bij het beleid. Daarbij zal ook gekeken moeten worden naar een aantal grote projecten omdat het de vraag is of het verantwoord is hiermee door te gaan terwijl er grote economische en financiële problemen op ons afkomen en er tegelijk meer aandacht nodig is voor de leefbaarheid en het woonklimaat in de wijken en het onderhoud van de openbare ruimte.

Beter Voor Dordt wil een daadkrachtig bestuur met een open communicatie naar bewoners en ondernemers en daarbij sluiten we op voorhand geen enkele partij uit.


We constateren dat er met de PvdA meer raakvlakken zijn op sociaal gebied zoals het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en het invoeren van een Drechtpas;  met de VVD en het CDA lijkt meer overeenstemming te zijn op het terrein van het veiligheidsbeleid  en de aanpak van de overlast in de wijken.


Als de PvdA inderdaad flink gaat verliezen zoals wordt voorspeld, is het niet uitgesloten dat deze partij in de oppositie belandt. Een coalitie zonder de PvdA sluiten wij niet uit, het zou in de Dordtse situatie zelfs verfrissend kunnen zijn , maar voor ons staan de inhoud van het programma en een betere communicatie met de burgers voorop.
Beter Voor Dordt zal in ieder geval niet meewerken aan de ontwikkeling van de Zuidpolder als bouwlocatie en verder moet eerst de kiezer bepalen welke partij in Dordrecht de meeste steun zal krijgen om zijn programma uit te voeren.

Piet Sleeking
lijsttrekker Beter Voor Dordt

Deel dit bericht met je vrienden!