Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Kunstrondje Middelburg spiegelde zich aan voorbeeld van Dordrecht

9 februari 2010

DORDRECHT - Het kunstrondje Middelburg is in 1999 ontstaan naar idee van het kunstrondje Dordrecht. De initiatiefnemers melden die Dordrecht-promotie op de eigen website. Kennis maken met kunst en cultuur in samenhang met de historie is de rode draad, die Middelburg heeft afgekeken van Dordrecht. Nog steeds draait Middelburg met veel succes en ook de winkeliers zijn inmiddels ingehaakt. Meer over hoe een Dordts idee in Middelburg werkelijkheid is geworden en ook in 2010 succesvol verder gaat op de website www.kunstroutemiddelburg.nl

De oprichters van de Stichting, Lia Hector en Fred van Duivenvoorde

Lia in 1999 richtte jij de K&C route op. Wat bracht jou op het idee voor een Kunst- en Cultuurroute in Middelburg? 

Toen ik in 1996 mijn galerie opende was er in Middelburg nog niet echt een galeriesfeer. Galeries die starten hielden het niet lang vol en dat terwijl Middelburg met zijn mooie straatjes juist een stad is voor kunstbeleving. Naar het voorbeeld van Dordrecht kwam bij mij het idee op om een kunstrondje in Middelburg op te richten. Het was Fred van Duivenvoorde die als eerste zei: ik doe mee. De kwaliteit van de route danken we aan de thema’s en dat was een idee van Fred.

Vertel eens Fred waarom de thema’s een waardevolle aanvulling zijn op de route?

Fred; In het begin zaten we met een klein groepje te brainstormen over de aanpak van de kunstroute. We vroegen ons af hoe we de publiciteit konden bereiken en hoe we iedere maand weer een aantrekkelijke route konden verwezenlijken met nauwelijks een budget. Met de aanbiedingen van een bescheiden cultureel programma hoopten we iedere maand weer én publiciteit te krijgen en een gevarieerd publiek aan te trekken door telkens een ander thema. Zo bedachten we vijf vaste thema’s.

Hadden jullie gelijk al de goede formule te pakken en was er een professionele aanpak?

Lia: Er waren in die tijd nog niet zo veel galeries en ateliers in Middelburg. Daarom werden locaties in de route opgenomen die nu moeilijker bij de route kunnen komen. Bovendien was er nog geen koopzondag. Locaties die feitelijk minder met kunst en cultuur te maken hebben wilden toen met de route meedoen om open te kunnen zijn. Zij hebben de route nu niet meer nodig. We wilden kwaliteit neerzetten. Daarom zijn we met z’n vieren twee jaar iedere maandagochtend bij elkaar gekomen. In die periode hebben we ideeën vormgegeven. De uitvoering van de route kwam later in handen van een bestuur en voor ieder vast thema is er een werkgroep gekomen. Er zijn nu veel vrijwilligers die er uiteindelijk veel meer energie insteken dan ik. Geweldige mensen zijn dat.

Hoe kregen jullie enthousiaste deelnemers bij elkaar?

Fred; In het begin was dat niet eenvoudig. Wij stelden daarom niet zulke hoge eisen. Een horecabedrijf dat een paar schilderijen exposeerde mocht algauw meedoen. Anderzijds waren er ook kunstenaars die ons initiatief argwanend volgde en liever eerst de kat eens uit de boom keken. We hebben heel wat bezoekjes afgelegd om deelnemers te werven. Dat is nu anders. Kunstenaars en galeriehouders melden zich tegenwoordig zelf aan.

Is er een soort van ballotage nu veel kunstenaars zichzelf spontaan aanmelden?

Fred: Er worden hoge eisen gesteld. Zo wordt er duidelijk een onderscheid gemaakt tussen amateurkunst en professionele kunst. De Kunst & Cultuurroute Middelburg begeeft zich voornamelijk op het pad van de professionele kunst. Soms wordt er op een speciale dag aandacht besteed aan amateurkunst.
Lia; Omdat er sinds de oprichting van de route veel meer galeries en ateliers in Middelburg zijn gekomen kan de route zich meer professionaliseren. Niettemin is de route enorm gegroeid tot bijna 40 deelnemers. Daar ben ik erg blij mee.
Fred; Het is verheugend om te zien dat het publiek de Kunst & cultuurroute nog steeds waardeert. Er is volgens mij een vast publiek ontstaan. Het mooie van zo’n maandelijkse route is dat veel mensen die vroeger schroomden om kunst te gaan bekijken in een galerie, atelier of antiquariaat nu aan de hand van de maandelijkse folder de route, of een gedeelte daarvan aflopen.

Hoe brachten jullie de route onder de aandacht?

Fred; Vanaf het begin hadden we een maandfolder. De lay-out werd verzorgd door Ramon de Nennie. Het was vaak een gevecht tegen de klok om de tekst op tijd bij de drukker te krijgen. Het is een keer voorgekomen dat we met een groepje mensen duizend folders met de hand een verkeerde datum zaten te verbeteren….

Waarom is de route goed voor Middelburg?

Lia; De route is goed voor de leefbaarheid en de economie in Middelburg. De route trekt mensen uit heel Nederland. Door wat men verteld merk ik wat deze mensen in Middelburg besteden aan overnachten, eten, kleding e.d. Daarom is het belangrijk dat de route aantrekkelijk blijft. Nieuwe thema’s kunnen daartoe bijdragen en goede ideeën zijn altijd welkom.

In 2009 bestaat de route 10 jaar. We hebben teruggeblikt maar hoe zien de volgende 10 jaar eruit?

Fred; Ik zit niet meer in de organisatie. Het is goed dat er nieuwe mensen met nieuwe initiatieven komen. Eén van de functies van kunst is mijns inziens; uitdaging en verwondering te weeg brengen. Ik hoop dat nieuwe thema’s hiervoor zullen zorgen.

Deel dit bericht met je vrienden!