Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

,,Als Aaike Kamsteeg geen wethouder wordt, overweegt hij vertrek uit Dordtse politiek

8 februari 2010

DORDRECHT - Op de website van de Christenunie/SGP wordt lijsttrekker en wethouder Aaike Kamsteeg voorgesteld. Kamsteeg gaat graag door als wethouder, maar als hij bij de college-onderhandelingen buiten de boot valt, overweegt hij na tien jaar raadlidmaatschap en acht jaar wethouderschap het stokje over te dragen aan de nieuwe generatie. Zijn gehele verhaal heeft als tekst:

Je bent nu 8 jaar wethouder. Daarvóór zat u tien jaar in de raad. Bent u nog niet uitgekeken op de Dordtse politiek?

Nee, helemaal niet. Dordt is een dynamische stad, waar veel gebeurt en die nog volop in ontwikkeling is. Ik denk dat ik daaraan als wethouder in de komende jaren een zinvolle bijdrage kan leveren.

Noem eens wat voorbeelden waaraan u zou willen blijven werken.

Om te beginnen de wijkverbetering van Dordt-west. We zijn daar nu al jaren bezig en de verbeteringen worden steeds duidelijker. Naast de vernieuwing van de woningen, wordt sterk ingezet op het bieden van kansen aan de bewoners. Dat is minstens zo belangrijk.

Verder ben ik erg betrokken bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tot nu toe loopt dat erg goed en tot grote tevredenheid van de burgers. Door allerlei voorzieningen voor mensen met een beperking kunnen zij weer meedoen met de samenleving. We willen in de komende periode alle daklozen van straat hebben. Dat vereist wellicht uitbreiding van de opvang en een goede aanpak. Ook willen we doorgaan met het activeren van de samenleving: vrijwillige inzet, mantelzorg, informele zorg. Erg belangrijk voor een goed samen-leven.

Waaruit blijkt dat u christen-politicus bent?

Ik doe alles in het leven vanuit mijn christelijke levensovertuiging, dus ook mijn politieke werk. Als je gelooft dat God de wereld geschapen heeft, besef je dat we als rentmeesters een grote verantwoordelijkheid hebben deze wereld leefbaar te houden, ook voor de toekomst. Het gebod van naastenliefde inspireert mij tot zorg voor mensen die het moeilijk hebben, financieel of vanwege een beperking. Egoïsme en hebzucht moeten plaatsmaken voor verantwoord ondernemerschap. Als Gods dienaresse moet de overheid zorgen voor veiligheid en criminaliteit bestrijden. De zondag is een rustdag, ook in sociaal opzicht een grote verworvenheid.

U bent kandidaat voor de gemeenteraad. Als u onverhoopt geen wethouder wordt, blijft u dan vier jaar lid van de raad?

Vooralsnog ligt mij ambitie bij het wethouderschap. Mocht dat niet doorgaan, dan zal ik uiteraard uitzien naar andere bezigheden. Binnenkort worden oud-wethouders – terecht - verplicht actief naar een andere betaalde baan om te zien. En dat kan betekenen dat ik zo’n nieuwe baan niet kan combineren met het raadslidmaatschap. Maar ook los daarvan vraag ik me af of het na zoveel jaren niet verstandig is op een gegeven moment het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie.

Deel dit bericht met je vrienden!