Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Mart School: kiezer op pad

8 februari 2010 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - Kiezer op pad, door Mart School:

In "De Buitenwacht ", woonde ik 3 februari 2010 het debat bij : "Wat is mededogen voor jou ".
Alle Dordtse politieke partijen waren aanwezig. Zij probeerden duidelijk te maken wat hun relatie is met : compassie of mededogen. "Waarom bent u in de politiek gegaan".? vroeg Rikie Bansberg, de leidster van "De Buitenwacht "?
“Hoop loopt harder dan angst “ is een uitspraak van Jesse Jackson,Amerikaans dominee.
Fenomenen  zoals: werkeloosheid, nieuwe Nederlanders, daklozen en verslaafden kunnen angst oproepen.
Laat het kantelen door mededogen, geraakt worden door het lijden van de ander.
Maak verbinding door de ontmoeting, dat geeft bevrijding voor jezelf.

Joaneke van Bethem – lid van de V.V.D.
Geeft aan verantwoordelijk te zijn voor de medemens.
De W.M.O. wet maatschappelijke ondersteuning is het vangnet.

Aaike Kamsteeg – lid van de Christen Unie
Hij vergeleek mededogen met : medelijden, barmhartigheid en solidariteit.
Geen gemakkelijke opgave i.v.m. verharding samenleving, verslaving is eigen schuld.

Harry Wagenmakers– lid Beter voor Dordt
Zegt psychotherapeut te zijn en kent de problemen in de zorg.
Bezig geweest met de klachten van mensen die wonen in het Kasperspad .
Cliënten van het daar gevestigde opvanghuis : De Grote Rivieren”, zouden overlast veroorzaakt hebben. Oplossen door gesprekken met elkaar.

Mark van de Schouw – lid Seniorenpartij V.S.P.
Mededogen is de verantwoordelijkheid van de overheid.
Goede voorzieningen t.a.v. veiligheid en mantelzorg zijn nodig.

Dion van Steensel – lid C.D.A.
Stelt, na tien jaar mee te doen in de politiek. Geleerd te hebben van contacten bij moslims en woonwagenkampen.
Mededogen staat voor leren leven, mislukkingen aangeven en verslaving omzetten in werk en dan terug in de maatschappij.

Mary Ruys – lid Groen Links
Zij zegt veel bezig te zijn met de emancipatie van allochtonen vrouwen.
Op komen voor kwetsbare groepen door initiatieven in delen van de stad.

Cor van Verik – lid P.v.d.A.
Wijst op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen in de maatschappij (Dordrecht)
Mensen met een vreemde achternaam krijgen geen werk.
Stelt pakket maatregelen voor om dit aan te pakken, staat pal voor de sociale
Voorzieningen. De sterkste schouders moeten de lasten dragen.
Opmerking: De jaarbegroting van Dordrecht is € 500.000.000 en dat wist niemand.

Mart School. 

Deel dit bericht met je vrienden!