Sunday 26 September 2021

Alles over Dordrecht

Lengtebeperking voor vrachtverkeer historische binnenstad Dordrecht

5 februari 2010

DORDRECHT - Met ingang van 6 april 2010 zijn vrachtwagens langer dan 7,5 meter niet meer toegestaan in de historische binnenstad van Dordrecht. Op deze manier maakt de gemeente een einde aan de trillingshinder veroorzaakt door zwaar vrachtverkeer.

De lengtebeperking vindt plaats naar aanleiding van klachten van binnenstadbewoners met betrekking tot trillingshinder. De gemeente verrichtte diverse metingen in de Wijnstraat, de Prinsenstraat en de Grotekerksbuurt waarna bureau Fugro een adviesrapport opstelde. Uit het trillings- en bodemonderzoek bleek dat er op diverse plaatsen in de binnenstad sprake is van hinder en een theoretische kans op schade aan gebouwen als gevolg van het passerende zwaar wegverkeer. In overleg met belanghebbenden is gekozen voor het invoeren van een lengtebeperking voor vrachtwagens.

Niet overal 7,5 meter!
Op het Statenplein en de Sarisgang blijft de lengtebeperking van 13 meter van kracht. Na de herinrichting geldt deze beperking ook voor het gebied Achterom, Bagijnhof en Vest. Ook het ge bied rond de Merwekade is uitgezonderd van de lengtebeperking.

Iedereen op de hoogte
Alle ondernemers in het gebied ontvangen binnenkort een brief waarin zij worden geïnformeerd over de invoering van de lengtebeperking. In de brief wordt gevraagd toeleveranciers en hoofdkantoren op de hoogte te stellen dat bij bevoorrading rekening moet worden gehouden met de geldende lengtebeperking.

Ontheffing bij noodzaak
De binnenstad wordt begin april niet hermetisch afgesloten voor vrachtverkeer met een lengte van meer dan 7,5 meter. Het kan noodzakelijk zijn om met een groter voertuig de binnenstad in te rijden. In die gevallen is het mogelijk een ontheffing aan te vragen.

Bedrijven in de binnenstand die voor hun bedrijfsvoering aantoonbaar afhankelijk zijn van grotere voertuigen kunnen een ontheffing aanvragen voor langere tijd. Om de trillingshinder zo klein mogelijk te houden, zijn er voorwaarden verbonden aan het verkrijgen en behouden van een ontheffing. Deze voorwaarden, waaronder het aanhouden van een lage snelheid worden vastgelegd in een transportprotocol.

Meer informatie over de invoering van de lengtebeperking in de binnenstand kunt u vinden op www.dordrecht.nl/trillingshinder

Deel dit bericht met je vrienden!