Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Eerste indruk gevolgen pakketmaatregel AWBZ

4 februari 2010

DORDRECHT - Naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad heeft de gemeente de stand van zaken van de gevolgen van de pakketmaatregel voor de AWBZ op een rij gezet.

De pakketmaatregel is ingegaan op 1 januari 2009. De belangrijkste wijziging is dat er alleen een indicatie wordt gegeven voor begeleiding als iemand een matige of zware beperking heeft en niet meer bij een lichte beperking. Mensen die hun indicatie verliezen, kunnen zich melden bij MEE voor ondersteuning naar het zoeken van alternatieven. Het gaat om een landelijke maatregel. De gemeente krijgt van het Rijk een budget om het ontwikkelen van dergelijke alternatieven te stimuleren en vorm te geven. Het is niet de bedoeling dat de gemeente de vormen van begeleiding die zijn weggevallen overneemt.

De gemeente heeft een eerste indruk van de gevolgen van de pakketmaatregel. Het algemene beeld is dat de meeste mensen op wie de pakketmaatregel van toepassing is met behulp van zorginstellingen alternatieven vinden.
Instellingen op het gebied van zorg en begeleiding nemen hun verantwoordelijkheid en ondersteunen mensen om hun weg te vinden naar andere vormen van hulp en begeleiding.
De gemeente ondersteunt allerlei initiatieven op het gebied van informele zorg en ontmoetingsactiviteiten in het welzijnswerk, ook activiteiten voor mensen met een lichte of matige beperking.
In het algemeen is de voorlopige indruk is dat de gevolgen niet dramatisch zijn.

Vanaf 2009 heeft de gemeente gegevens verzameld over de gevolgen van de pakketmaatregel. Als het beeld de komende maanden compleet is, gebruikt de gemeente die gegevens als één van de bouwstenen voor de vernieuwing van het Wmo-beleid.

Lees meer over:

mee awbz
Deel dit bericht met je vrienden!