Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Binnenstad blijft bereikbaar tijdens werkzaamheden Wijnstraat

1 februari 2010

DORDRECHT - Het gebied Wijnstraat wordt vanaf ’s Heer Boeijenstraat tot en met de Boomstraat en de Mattenkade aangepakt. Dit gebied is een onderdeel van de cultuurhistorische route door de binnenstad.
Het werk aan de Wijnstraat wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit houdt in dat de Wijnstraat in gedeeltes wordt afgesloten.

Voorlopig staat de uitvoering gepland voor 2011. Het kan zijn dat de werkzaamheden eerder starten in verband met andere werkzaamheden in de binnenstad.

Reduceren trillingshinder
De aanpak in de Wijnstraat moet de trillingshinder aanzienlijk reduceren, omdat maatregelen uit het Trillingshinderrapport worden uitgevoerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan klachten van bewoners. In het gebied Grotekerksbuurt, Groenmarkt en deel Wijnstraat is na de aanpak in 2007 de trillingshinder gereduceerd met 70-80%.

De wens is om grote delen van het historische stratenpatroon op dezelfde wijze in te richten. Hierdoor krijgt de binnenstad een duidelijk herkenbaar patroon, wat de uitstraling van de binnenstad verfraait.

Omleidingen
De bewoners kunnen de Wijnstraat altijd bereiken en het blijft voor bewoners mogelijk de str aat in- en uit te rijden.

Tijdens de werkzaamheden worden diverse omleidingroutes aangegeven. Zo wordt bijvoorbeeld het deel Voorstraat, tussen de Steegoversloot en de Nieuwbrug tijdelijk ingericht voor tweerichting verkeer. De Schrijversstraat wordt tijdens de werkzaamheden ook voor tweerichting verkeer opengesteld. Tijdens de uitvoering van fase 1 en 2 blijft de Wijnstraat via de Nieuwbrug en Schrijversstraat bereikbaar.

Fase 9, de kruising Bolwerk, Boomstraat en Taankade wordt in delen aangepakt. De parkeervakken en de Taankade blijven altijd bereikbaar.

De verwachting is dat het totale project ongeveer een jaar duurt.

Deel dit bericht met je vrienden!