Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Verenigde Senioren Partij presenteert verkiezingsprogramma en vernieuwde website

1 februari 2010

DORDRECHT - De verenigde Senioren Partij Dordrecht heeft haar verkiezingsprogramma kenbaar gemaakt op haar website.
Fractievoorzitter en lijsttrekker Henk Tazelaar heeft na het overlijden van secretaris Gerard Witte tijdelijk ook het secretariaat onder zijn hoede. Tazelaar: ‘Door het overlijden van Gerard, die naast het secretariaat ook webmaster van onze partij was,  heeft het even geduurd voordat we alles digitaal weer op orde hadden. Gelukkig hebben we nu een nieuwe webmaster gevonden en is de site up-to date’.

 De afgelopen jaren is er weer veel besproken en besloten.  Dat geldt voor grote -en kleine projecten.
Onderwerpen waar de Verenigde Senioren Partij hard voor gemaakt hebben en waar wij onze mening duidelijk hebben kunnen uiten en deel van de besluitvorming zijn geweest zijn: Zorg en inkomens, Sport, Woningbouw, Zeehavens, Wegen, Milieu, het Hostel , Alcoholgebruik, Cameratoezicht, Brandweerkazerne, Sportboulevard , Openbaarvervoer, Onderwijs etc.
De Verenigde Senioren Partij heeft veel werk verzet in de 4 afgelopen jaren en daarbij mooie  resultaten geboekt.
Neem bijvoorbeeld het Octantpad en de extra bushalte met zitbank  in de stad voor de Drechthopper.  De samenwerking met de Hans Petri
school met de nieuw te bouwen stadsboerderij. Maar ook het gratis openbaar vervoer voor de 65 +’s.
De volgende 4 jaar hoopt de VSP opnieuw zijn steentje bij te dragen in het Dordtse.

Henk Tazelaar: ‘We willen meebeslissen en er alles aan doen om de nieuwe vraagstukken aan te pakken. Speerpunten zullen daarbij zijn: De WMO en de voorzieningen voor ouderen en minder draagkrachtige die hulp nodig hebben. Ook het Woningbouwbeleid om een goede doorstroming te bevorderen heeft onze extra aandacht.
Ook Cultuur , sport en veiligheid zijn onderwerpen die we op de Dordtse agenda zullen zetten. Vanzelfsprekend komt de VSP-Dordrecht ook op voor dierenleed. De verkiezingen komen er weer aan!. We gaan er vanuit dat er voor de Verenigde Senioren Partij  plaats zal zijn in de gemeenteraad. We hopen op uw stem!’ Zorg dat u vertegenwoordigt bent in de gemeenteraad van Dordrecht de komende 4 jaar. Laat u niet wegstemmen!"

Naast het verkiezingsprogramma is ook de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend. Kijk daarvoor op de website van de VSP: www.vsp-dordrecht.nl
Voor vragen over de Verenigde Senioren Partij kunt u een e-mail sturen naar henktazelaar@vsp-dordrecht.nl

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!