Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Pleidooi om Sociaal Fonds Dordrecht te vitaliseren

29 januari 2010

DORDRECHT - Om de komende gevolgen van de bezuiningen, die Dordrecht opgelegd krijgt van het rijk, sociaal in enige mate op te vangen moet het Dordtse sociaal fonds een nieuw leven worden ingeblazen. De voorzitter van het Platform dak- en thuislozen, Hans Berrevoets, hield hiervoor een pleidooi op de eerste bijeenkomst over mededogen in centrum de Buitenwacht. In Rotterdam heeft een vergelijkbaar initiatief grote bekendheid mede ook dankzij een eigen website. Het draagt de naam Fonds voor bijzondere noden en onlangs stortte een PvdA-wethouder er zijn salaris in. In Rotterdam kunnen hulpverleners voor clienten een aanvraag indienen en als de nood hoog is, kan er binnen 24 uur worden beslist en geld zijn.

Op de bijeenkomst waar het voorstel werd gedaan om het Dordtse fonds opnieuw te vitaliseren   waren PvdA, GroenLinks, VVD, Beter voor Dordt, CDA, de Verenigde Senioren Partij (VSP) en D66  met (kandidaat) raadsleden aanwezig.
Het sociaal fonds, dat al tientallen jaren bestaat, wordt financieel gevoed door de sociale dienst van Dordrecht en vier kerkgenootschappen: Hervormd Dordrecht, Hervormd Dubbeldam, Gereformeerd Dordrecht en de RK-kerk Dordrecht. Juist aangezien het nauwelijks nog bekendheid geniet, leek het in enige mate vergeten te zijn, zo meent het Platform dak- en thuislozen. Daarom werd aan de politiek gevraagd na te denken over dit fonds, dat net zoals de voedselbank een extra voorziening is als de bestaande regels te kort schieten.
 
Mensen die soms zes of acht weken moeten wachten op een uitkering, zouden met een tijdelijke lening van het fonds geholpen kunnen worden. Hierdoor wordt voorkomen, die zij zich gedwongen voelen om tegen hoge rentes te gaan lenen. Het fonds kan in bijzondere situaties ook giften doen. Mensen zonder geld kunnen onderdak worden geholpen als het buiten streng vriest.
 
Alle partijen reageerden op het woord mededogen. Een aantal (komend) volksvertegenwoordigers liet weten, dat zij waren geschrokken door de harde reacties vanuit de samenleving, bijvoorbeeld bij de locatie-keus voor het opvanghuis Hostel. Ook de discussie rond de verhuizing van het aandachtscentrum van Steegoversloot naar de Singel passeerde de revue.
Riki Bansberg liet namens de Buitenwacht weten dat mededogen een speerpunt en missie is voor het centrum. Daarom zal er aan de Bosboom Toussaintstraat 67 op woensdag 3 februari een tweede bijeenkomst zijn vanaf half acht met  vertegenwoordigers van partijen uit de gemeenteraad.
 
PvdA raadslid Jacqueline van den Berg reageerde op haar weblog als eerst op de bijeenkomst over mededogen in de Buitenwacht. Haar beleving:
 
Woensdagavond 27 januari 2010 was er de bijeenkomst in De Buitenwacht met politieke partijen en belangstellenden over 'Mededogen'. Wat betekent mededogen voor de diverse partijen en raadsleden. Dat bleek heel divers te zijn. De PvdA (Cor van Verk) bracht het begrip solidariteit in, dat meer actief aangeeft dat er een verbinding is tussen mensen en groepen mensen en dat je vanuit dat principe zaken organiseert. Althans dat is uitgangspunt voor de PvdA. Men vroeg zich af of solidariteit nog wel bestaat in onze maatschappij en dat langzamerhand de mensen steeds meer op zichzelf komen te staan. Dat is niet wat de PvdA wil. De 3 prioriteiten in ons Verkiezingsprogramma zijn: Werk, solidarieit en duurzaamheid.

Deel dit bericht met je vrienden!