donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Sociale Dienst Drechtsteden en Da Vinci College sluiten contract

23 december 2009

DRECHSTEDEN - Op dinsdag 22 september 2009 hebben het Da Vinci College en de Sociale Dienst Drechtsteden een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de begeleiding en ondersteuning van zo’n 1000 leerlingen met meervoudige problemen. Hiermee willen beide partijen de voortijdige uitval van deze groep in het onderwijs beperken. Het Da Vinci College heeft te maken met een groeiende groep leerlingen die kampen met meervoudige problemen.


Deze jongeren gaan gebukt onder een opeenstapeling van problemen, variërend van schulden, verslaving, criminaliteit in de omgeving tot armoede en gebroken gezinnen. Om te voorkomen dat deze jongeren zonder diploma van school gaan, is het van belang dat zij persoonlijke ondersteuning en begeleiding krijgen in de vertrouwde schoolomgeving. Dit kost veel geld dat het Da Vinci College –geconfronteerd met toenemende bezuinigingen- niet langer alleen kan opbrengen.


Investering De Sociale Dienst Drechtsteden investeert vanuit het participatiebudget 2 miljoen in de begeleiding en ondersteuning van deze groep leerlingen van het Da Vinci College. Met deze eenmalige bijdrage zal het Da Vinci College zich inspannen om ervoor te zorgen dat meer overbelaste jongeren dit schooljaar het Da Vinci verlaten met een diploma. ,,Wij investeren nu in deze jongeren, zodat ze later niet voor een uitkering bij de Sociale Dienst terecht komen’’,
zo stelde M. van der Vlies, bestuurslid van de Sociale Dienst Drechtsteden. Directeur M. Hoefeijzers van het Da Vinci College benadrukte het belang voor de samenleving: ,,We komen binnenkort door de vergrijzing in een situatie waarin we echt iedereen nodig hebben op de arbeidsmarkt. We kunnen het ons gewoon niet permitteren dat er een groep mensen van school gaat zonder diploma.’’

Deel dit bericht met je vrienden!