vrijdag 27 november 2020

Alles over Dordrecht

Nieuwe burgemeester van Dordrecht dinsdagavond 8 december bekend

2 december 2009

DORDRECHT - De nieuwe burgemeester van Dordrecht wordt op dinsdagavond 8 december bekend. Lees er meer over in het volgende bericht van de gemeente Dordt.

De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad draagt dinsdag 8 december 2009 een kandidaat voor aan de Dordtse raad. De gemeenteraad vergadert die avond vanaf 19.30 uur kort in beslotenheid. Vervolgens vindt er een openbare raadsvergadering plaats in de raadzaal van het Stadhuis in Dordrecht.

De afgelopen periode hebben de leden van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad - op voordracht van de commissaris van de Koningin, J. Franssen - gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. De vertrouwenscommissie draagt nu één kandidaat voor aan de gemeenteraad. Over deze voordracht beslist de gemeenteraad op 8 december tijdens de openbare raadsvergadering. Wie deze persoon is, wordt tijdens de openbare raadsvergadering bekend gemaakt. De voordracht van de gemeenteraad wordt na de besluitvorming aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Campagne ‘Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester, zoekt u mee?’
Burgemeester R.J.G. Bandell heeft op 2 juni 2009 aangegeven op 1 februari 2010 zijn functie neer te leggen. De gemeenteraad van Dordrecht heeft inwoners opgeroepen mee te zoeken naar een nieuwe burgemeester. Van eind juni tot half augustus hebben inwoners van Dordrecht de gemeenteraad op verschillende manieren verteld over welke eigenschappen een nieuwe burgemeester dient te beschikken. Deze berichten zijn verzameld en door de gemeenteraad meegenomen bij het opstellen van de definitieve profielschets en de gesprekken met de kandidaten.

Kijk voor meer informatie op de website www.dordrecht.nl/nieuweburgemeester.*

 22 sollicitaties
De commissaris van de Koningin van Zuid-Holland heeft 22 sollicitaties ontvangen voor de vacature van burgemeester van Dordrecht. De sollicitanten, onder wie vier vrouwen, variëren in leeftijd van 28 tot 64 jaar. Onder de sollicitanten bevonden zich elf (oud)burgemeesters en zeven (oud)wethouders. De verdeling over de politieke partijen waar de sollicitanten lid van zijn, is als volgt: zeven van de VVD, zes van de PvdA, vier van het CDA, één van GroenLinks en vier partijloos. 

Verdere procedure
De voordracht van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit getekend is. Volgens planning wordt de nieuwe burgemeester nog voor de gemeenteraadsverkiezingen (3 maart 2010) in februari 2010 door

Lees meer over:

burgemeester stadhuis j franssen
Deel dit bericht met je vrienden!