Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Beter voor Dordt: Leefbaarheid Krispijn holt achteruit

29 november 2009
DORDRECHT - Beter voor Dordt (BVD) heeft een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in Krispijn. De partij maakt de volgende uitslagen bekend.
Uit de 134 ingevulde enquêtes die de fractie terugkreeg uit Oud- en Nieuw Krispijn is het meest opvallende signaal dat maar liefst 60% van de respondenten uit Nieuw Krispijn van mening is dat de leefbaarheid van de wijk de afgelopen jaren achteruit is gegaan. In Oud Krispijn is dat percentage 45%. De totale gemiddelde waardering voor de leefbaarheid schommelt in beide wijken rond de 6,6 / 6,7  Deze laatste cijfers komen overeen met die uit de leefbaarheids-monitor van het onderzoeksbureau van de gemeente. 
Welke problemen worden het meest gesignaleerd:
·     Verkeersonveiligheid
·     Overlast van hangjongeren
·     Geluidsoverlast
·     Afval, incl. hondenpoep

Ondanks alle investeringen in de nieuwbouw valt er dus nog veel te doen in Krispijn om te voorkomen dat het woonklimaat verder achteruit gaat. Een sociaal plan gericht op de jongeren en het aanpakken van de verkeersonveiligheid dienen de komende jaren een hoge prioriteit te krijgen.

Deel dit bericht met je vrienden!