maandag 27 september 2021

Alles over Dordrecht

D66 Dordrecht houdt zorgen over schoolverlaters

27 november 2009
DORDRECHT - In de programma begroting 2010 geeft het college van burgemeester en wethouders aan goede resultaten geboekt te hebben op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten. De fractie van D66 zette hierbij de nodige vraagtekens en herhaalt dat vandaag op de eigen websites om aandacht te blijven vragen voor dit probleem. D66 gaat uit van het volgende:
Beleid scoort onvoldoende
Het aantal vroegtijdig schoolverlaters is, volgens wethouder van Steensel weliswaar in 4 jaar van 1500 naar 1000 teruggelopen, maar D66 vindt dit geen aantal om tevreden achterover te gaan zitten. Het beleid en de aanpak van het vroegtijdig schoolverlaten scoort een onvoldoende. De samenhangende aanpak van het vroegtijdig schoolverlaten komt nog niet echt van de grond mede omdat zorgpartijen zich niet verantwoordelijk voelen en naar elkaar wijzen.
Motie D66
Dit was voor D66 reden om tijdens de algemene beschouwingen een motie in te dienen waarbij de meeste urgente gevallen, vooral veroorzaakt door lange wachtlijsten bij jeugdzorg, direct opgepakt worden. Het college heeft aangegeven met de provincie te gaan overleggen om de acties te bespreken die nodig zijn om de wachtlijsten bij jeugdzorg te laten verdwijnen.


Lees meer over:

d66 schoolverlaters
Deel dit bericht met je vrienden!