dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

KNRM en Kustwacht ondertekenen convenant met

26 november 2009

DORDRECHT - Op woensdag 25 november 2009 ondertekenen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de politie Zuid-Holland Zuid, de Kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) het convenant ‘Search and Rescue (SAR) en maritieme hulpverlening’. Doel van het convenant is het borgen van gemaakte afspraken tussen de verschillende land- en waterhulpdiensten.

De Regio Zuid-Holland Zuid is door zijn ligging een logistiek- en vervoersknooppunt van nationaal belang, met daarbij horende verschillende soorten risico’s. Binnen het gebied vindt intensief verkeer plaats van mensen en goederen over wegen, water en spoor. Ook liggen binnen het gebied diverse industriegebieden en bedrijventerreinen waar in sommige gevallen gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen.

De scheiding tussen land en water was tot een paar jaar geleden ook terug te vinden in hulpverleningsland. De diverse hulpverleningsorganisaties werkten allemaal op hun eigen wijzen en van structurele samenwerking was geen sprake. “Die situatie is verleden tijd”, vertelt Roemer Boogaard, directeur van de KNRM en één van de ondertekenaars. “We lopen al enige tijd schouder aan schouder.
Met het ondertekenen van het convenant gaan we zelfs hand in hand verder, gebonden aan goede en voor iedereen heldere afspraken”.

De afspraken gaan overigens niet alleen over de daadwerkelijke maritieme hulpverlening. Alle relevante onderdelen van Search and Rescue, waaronder opleidingen, communicatielijnen, verantwoordelijkheden, het opschalen van een reddingactie en de noodzakelijke evaluatiemomenten, komen in het beleidsstuk naar voren. Voor wat betreft de Veiligheidsregio past dit convenant in het streven om door het maken van samenwerkingsafspraken de rampenbestrijding en crisisbeheersing steeds verder te verstevigen. “Wij zijn ons goed bewust van het feit dat de hulpdiensten het bij een ramp of crisis niet alleen af kunnen. Daarom willen wij met veel partners samenwerken en onze kracht met die van andere organisatie bundelen.

Uiteindelijk profiteert de burger daar van” aldus Peter Bos, algemeen directeur van de Veiligheidsregio ZHZ. Het convenant wordt ondertekend door J.K. Trimpe Burger, directeur Kustwacht, P.L.J. Bos, algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, G.Th.den Uyl, plaatsvervangend korpschef Politie Zuid- Holland-Zuid, en R.A. Boogaard, directeur KNRM.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Dhr. R.A. Boogaard, directeur KNRM. Algemeen directeur Veiligheidsregio, tevens commandant regionale brandweer, dhr. P.L.J. Bos. R.J.G. Bandell, Burgemeester Dordrecht en tevens voorzitter van de Plaatselijke Commissie van KNRM reddingstation Dordrecht. Dhr. J.K. Trimpe Burger, directeur Kustwacht, Dhr. G.Th.den Uyl, plaatsvervangend korpschef Politie Zuid-Holland-Zuid.

Lees meer over:

convenant knrm Kustwacht SAR
Deel dit bericht met je vrienden!