Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Rechtbank Dordrecht dreigt te verdwijnen

20 november 2009

DORDRECHT - Er dreigt een einde te komen aan de rechtspraak in Dordrecht, nu de ministerraad vandaag - in het kader van de herindeling van de gerechtelijke kaart in Nederland – besloten heeft de rechtbank Dordrecht als vestigingsplaats op te heffen en tot zittingsplaats te benoemen.

De gemeente Dordrecht verzet zich tegen dit voornemen van de Rijksoverheid. Als de Tweede kamer het voorstel van de ministerraad overneemt, verdwijnt de rechtbank in huidige gedaante uit Dordrecht. Dordrecht wordt dan benoemd tot “zittingsplaats” met een rechtbank met slechts een bescheiden pakket taken. Het grootste deel van de huidige organisatie met ruim tweehonderd medewerkers moet dan naar Rotterdam verhuizen.

Bezwaren
De gemeente heeft daar om drie redenen bezwaar tegen:

• in de eerste plaats maakt de gemeente zich zorgen over de grotere afstand tussen rechtbank en inwoners. Mensen die met de rechtbank te maken krijgen, moeten letterlijk grotere afstanden overbruggen. Dat geldt voor inwoners van Dordrecht, maar in hogere mate voor inwoners van bijvoorbeeld Meerkerk, Leerdam en Gorinchem, die dan ook naar Rotterdam moeten reizen;

• er verdwijnen veel arbeidsplaatsen uit Dordrecht. Het gaat niet alleen om het verdwijnen van de directe werkgelegenheid bij de rechtbank, maar ook om indirecte werkgelegenheid bij andere aan de rechtbank verbonden partijen;

• de gemeente is ook bezorgd over de kwaliteit van de regionale samenwerking op het gebied van openbare orde en veiligheid. De rechtbank is immers een belangrijke schakel in de keten van openbaar bestuur, het Openbaar Ministerie, het notariaat, de advocatuur en maatschappelijke (belangen-)organisaties.

Politieke contacten
Leden van het college en van de raad zullen in hun contacten met leden van het Kabinet en de Tweede Kamer hun bezorgdheid uitspreken en aandringen op het behoud van de rechtbank voor Dordrecht en omgeving.

Lees meer over:

rechtbank dordrecht
Deel dit bericht met je vrienden!