Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Te verwachten archeologische vondsten in kaart

19 november 2009

DORDRECHT - RAAP archeologisch adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Dordrecht, de archeologische verwachtingskaart gemaakt en gepubliceerd in het rapport “Stad en Slib: het archeologische potentieel van het Eiland van Dordrecht in kaart gebracht” .

Dynamische verwachtingskaart
De gemeente heeft nu een goed zicht gekregen op wat we nog in de bodem kunnen verwachten aan sporen uit het verleden, zowel in de historische binnenstad als in het grote buitengebied. In het rapport wordt ook aangegeven waar tot nu toe archeologische onderzoeken zijn uitgevoerd. De verwachtingskaart is een dynamische kaart die door de archeologen van het Bureau Monumentenzorg & Archeologie continue wordt bijgewerkt met nieuwe gegevens en onderzoeken.

Elk onderzoek levert namelijk informatie op waardoor de archeologische verwachting specifieker wordt, archeologische risico’s reëler ingeschat kunnen worden en advies nog beter maatwerk wordt.

Het rapport bestaat uit zes informatieve kaartbladen en een uitgebreide toelichting op het uitgevoerde bureauonderzoek. Er zijn bijbehorende catalogi van vindplaatsen, onderzoeken, buitenplaatsen, bijzondere gebouwen en rijksmonumenten.

Kaart is noodzakelijk
De archeologische verwachtingskaart is de noodzakelijke basis voor de nog op te stellen en vast te stellen beleidskaart archeologie. De in het rapport opgenomen beleidsadvieskaart is niet meer dan een advies aan de gemeente. De gemeente bepaalt uiteindelijk zelf het te voeren beleid. De beleidskaart wordt een vereenvoudiging van de verwachtingskaart en zal concreet aangeven hoe hoog het risico op het aantreffen van archeologische waarden in bepaalde gebieden is.

Het volledige rapport, inclusief de kaartbladen en de catalogi, is te downloaden via www.dordrecht.nl/archeologie (kies: archeologische verwachtingskaart)

Deel dit bericht met je vrienden!