dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Mijn mening: Verhuizing DiEP van het Stek naar de Hofstraat

19 november 2009

DORDRECHT - Mijn mening Diny Koppens*

DiEP verhuist van het archiefgebouw aan het Stek naar het Statenschoolgebouw aan de Hofstraat. Waarschijnlijk gebeurt dat in 2013. Wat gaat er straks met het gebouw aan het Stek gebeuren? De gemeente zal waarschijnlijk het gebouw verkopen.

Wat betekent dat straks dan als het verkocht is? Mag de nieuwe eigenaar het gebouw slopen?

Waarschijnlijk wel. Temidden van de nieuwbouw is dit voorbeeld van art deco bouw wellicht een dissonant, ik weet het niet. Zelf vind ik dit een mooi gebouw, robuust en met plenty mogelijkheden voor invulling. Het ligt in het cultuur-historich cluster: Hofkwartier, Kunstkerk, Dordrechts Museum, Augustijnenkerk en straks DiEP.

Ik heb een zwak voor historie, en ik vind dat onze stad rijk aan historie is en ook rijk aan instellingen en verenigingen die zich daarmee bezighouden en die historie in de breedste zin: dat zij in verleden,heden en in muziek historie uitdragen en overbrengen. Dat moeten we koesteren en faciliteren in onze stad. Dat is hetgeen ons bindt met het heden.

Ik denk dat het gebouw dat DiEP straks achterlaat aan het Stek zich prima leent voor het huisvesten van deze verenigingen onder één dak. Daar hebben ze dan ruimten voor kantoor, lezingen, vergaderen, kleine exposities en repetities. Door de gezamenlijke huisvesting kan een synergie ontstaan die een welkome aanvulling kan zijn op het Hofkwartierprogramma.

Door dit pand ter beschikking te stellen laat je als gemeente ook zien dat je de beleving van de historie voor de stad een warm hart toedraagt. En dat is toch waar het in onze stad ook om draait.

Laten we deze keer eens goed nadenken over de invulling van dit gebouw voordat we weer een markant gebouw tegen de vlakte gooien, en binden wat we hebben aan tot één geheel.

BERCKEPOORT
Hetzelfde speelt ook met het gebouw de Berckepoort. Ook daarvan weet men nu niet hoe het ingevuld gaat worden als ToBe eruit gaat en naar het Energiehuis vertrekt. Ook hier staat een mogelijke verkoop op de loer. Dat zou zonde zijn, want het gebouw ligt precies middenin het cluster van het Hofkwartier en oorspronkelijk waren daar de restauratieateliers gepland.

Nu moet de gemeente een beetje de hand op de knip houden en de uitgaven enigszins zien te beperken. Dan worden plannen terecht weer eens onder de loep genomen. Wellicht weet niet iedereen dat voor de vestiging van DiEP aan de Hofstraat vele ontwerpen zijn gemaakt door architecten om het gebouw van de Statenschool te verbinden met de Berckepoort en de Augustijnenkerk. Deze gebouwen maakten immers deel uit van DiEP in de eerste plannen.

De geplande overkapping van het schoolplein komt waarschijnlijk te vervallen, en de Berckepoort wordt afgestoten.

Mijn mening is dat de Berckepoort een kans verdient om aangesloten te blijven bij DiEP.

Op de begane grond is in de Berckepoort een horecavoorziening aanwezig met een kleine keuken. Aan deze zijde van het gebouw komt ook een deur uit op het schoolplein van de Statenschool/ DiEP. Wat zou nu simpeler zijn dan vanuit de Berckepoort een voorlopige horecavoorziening te realiseren op het schoolplein ten behoeve van DiEP bezoekers? De mogelijkheden liggen er al. Maak er desnoods een leer-werkbedrijf van voor leerlingen in de bediening/horeca.

Overkapping van het schoolplein is niet per se nodig. Kijk maar eens bij het horecapleintje achter het Amsterdams Historisch Museum, gelegen tussen het Spui en de Kalverstraat. Klein maar fijn, en niet overdekt. Bovendien kun je bij de Berckepoort bij slecht weer ook binnen zitten. De kantoren van de Berckepoort op de eerste verdieping  kunnen ook kantoren voor Monumentenzorg en Archeologie worden. De expositieruimten kunnen kleine exposities herbergen van hedendaagse Dordtse kunstenaars. Het kleine theatertje kan dienstdoen voor lezingen/presentaties en kan ook daarvoor verhuurd worden.

Maar de enorme zolder, dat is toch wel de klapper van het gebouw. Licht, ruim met opslagruimte en met voldoende plaats voor veel kinderen om daar activiteiten te doen. Laat ze maar minder waardevolle fragmenten van opgravingen schoonmaken en in elkaar puzzelen. De deskundige leiding kan vanuit de gemeente ( Archeologie)  verzorgd worden of men zou de Archeologische Werkgemeenschap Nederland kunnen vragen deze activiteiten te begeleiden.

Maar ook zoiets leuks als in 2008 is gedaan voor de jeugd: een middeleeuws schoentje namaken naar in Dordrecht opgegraven voorbeeld. Mijn dochters hebben het ook gedaan, en het schoentje paste nog ook! Heel veel schoolkinderen hebben hier met plezier aan gewerkt.

Het gebouw van de Berckepoort heeft nog veel onderhoud nodig. Dat zal ik niet ontkennen.  Dat kost geld. Maar ik vraag me af of het afstand doen van zo’n prachtig cultuurhuis niet veel meer kost, omdat m.i. de samenhang van de plannen op de locaties binnen het Hofkwartier steeds beperkter wordt. Ze zijn aan het inkrimpen, en wat krijg je ervoor terug? Vindt men wel een koper? Blijft het pand toegankelijk?

Kunnen we het niet op ons nemen weer invulling te geven aan het gebouw met de mogelijkheden die het nu heeft, zonder noemenswaardige meerkosten, en na een paar jaar kijken wat de kosten baten zijn? Kan het onderhoud nog een paar jaar wachten?

In de jaren zestig hebben Dordtenaren geprotesteerd tegen de sloop van gebouw de Berckepoort. Toen bleeft het behouden. Ik hoop dat ze het gebouw ook vandaag de dag nog zo weten te waarderen.

* Diny Koppens is gemeenteraadslid in Dordrecht voor GroenLinks.
Ze geeft haar persoonlijke mening weer over wat zij in Dordrecht waarneemt. Haar website is http://dinykoppens.web-log.nl
De nieuwsite
Dordrecht.net wil Dordrecht als veelkleurige stad met meer dan honderd nationaliteiten laten zien en geeft ook ruimte aan persoonlijke meningen, die aan de bezoekers herkenbaar worden gepresenteerd.

Deel dit bericht met je vrienden!