dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Aandacht voor visie op papier Beter voor Dordt/Sleeking over overlast

19 november 2009
DORDRECHT -  De fractievoorzitter van de grootste Dordtse oppositiepartij Beter voor Dordt, Piet Sleeking, sprak vorige week over overlast, de kwaliteit van de woonomgeving, in de gemeenteraad. Daarop werd gereageerd in een open brief van het Platform Dak- en thuislozen. (zie elders).
De passage die Sleeking op papier uitspraak (in de raad volgde daarna een debat tussen Sleeking en de rest van de gemeenteraad). Volledig tekst op website BVD:
Sleeking zei: ,,Dan hebben we het nog niet gehad over het (deel) gebied rond het Vrieseplein en het Kasperspad. Daar is de waardering slechts een 5,9 en 78 % van de bewoners vindt daar de kwaliteit van de buurt achteruit gegaan, vooral door de oververtegenwoordiging van de hulpverlenende instellingen waardoor het straatbeeld wordt bepaald door alcohol- en drugsverslaafden en psychiatrische patiënten. Al 5 jaar geleden hebben we gevraagd om een plan van aanpak en pas dit jaar is eindelijk besloten tot een alcoholverbod op de openbare weg en een mogelijkheid tot gebiedsverbod. Intussen verspreidt de overlast zich naar omliggende wijken zoals het Reeland en de Binnenstad waar de Kloostertuin na een miljoeneninvestering een nieuwe verzamelplaats is geworden van overlastveroorzakers.
Ook hier ligt er voor de nieuwe raadsperiode en een nieuw college een forse opgave want wat ons betreft is de situatie zoals die rond het Vrieseplein en Kasperspad is gegroeid niet acceptabel en moeten we in de hele schil de omvang van de opvang verkleinen in plaats van uitbreiden zoals nu weer aan de Singel met het DAC gebeurt. Het vraagt wat ons betreft om een integrale aanpak."

We zullen de bewoners van onze stad en hun welbevinden centraal moeten stellen en een effectief beleid moeten voeren om ook deze delen van de stad minimaal op een 7 te krijgen. Dan hebben de mensen ook minder de behoefte om uit de stad weg te trekken omdat ze de overlast zat zijn en hoeven we onze polders niet vol te zetten met peperdure enclaves

Zie volledige toespraak fractievoorzitter Piet Sleeking tijdens de begrotingsbehandeling in de raad op 10 november in bestand op de website van beter voor dordt:

www.betervoordordt.nl

Zie ook:

Lees meer over:

piet sleeking BVD
Deel dit bericht met je vrienden!