Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Bewoners stellen buurtbegroting op

13 november 2009

DORDRECHT - De bewoners van Stadspolder gaan de komende tijd met elkaar in gesprek over de begroting voor hun buurt. Na een eerste informatieronde over de huidige verdeling van het geld, hebben zij gelegenheid om in overleg met elkaar te bepalen waaraan het budget van zes ton volgend jaar besteed moet worden.

Dit experiment om bewoners zeggenschap te geven over de begroting voor hun buurt is een onderdeel van het project Burgers aan Zet. Daarmee wil de gemeente meer overlaten aan burgers waar het gaat om hun directe leefomgeving.

Begrotingsspel in drie ronden
Natuurlijk hebben de buurtbewoners allerlei wensen en willen ze meer of andere dingen doen dan de gemeente nu in hun buurt doet. Daarom gaan zij in de eerste ronde op zoek naar wisselgeld: wat willen ze inleveren om de eigen wensen te bekostigen?

Meer parkeerplekken, meer geld voor het buurthuiswerk? Meer aandacht voor veiligheid en voor hangjongeren? En dan minder geld voor het groen, de wegen en de fietspaden?

Na enkele inloopbijeenkomsten in de eerste helft van december kunnen de buurtbewoners aan de gemeente laten weten w aarop zij willen bezuinigen. Dat zal gebeuren via de antwoordkaart die binnenkort in een begeleidende krant huis aan huis bezorgd wordt.

In de tweede ronde van het begrotingsspel draait het vooral om de besteding van het wisselgeld. Wie heeft daar goede ideeën over, moet er wat nieuws, of meer van het één en wat minder van het ander. Op een inspiratieavond in de wijk zullen de gedachten los komen. Zullen ook discussies ontstaan over voor- en nadelen van de diverse voorstellen.

Uiteindelijk brengt de gemeente al die ideeën half februari samen op een grote debatavond in de wijk. Tegen het eind van die maand is het tijd voor de definitieve keuzen.

Het buurtbudget
Los van noodzakelijke kosten voor bijvoorbeeld riolering en openbare verlichting, is er in het eerste deelgebied van de wijk zes ton ‘vrij’ te besteden uit de reguliere middelen. Aan onderhoud en aanleg van wegen, groen en speeltoestellen en voor buurtbeheer en het tegengaan van vervuiling besteedt de gemeente in de buurt Stadspolder nu € 180.000 op jaarbasis. 

Buurt- en jongerenwerk kost dit jaar € 170.000, inclusief de bijbehorende activiteiten. Dan is er in de huidige begroting nog een post van € 190.000 voor de infrastructuur en van € 60.000 voor veiligheid en toezicht.

Volgend jaar kan de verdeling van het bestaande budget er heel anders uit zien: dat bepalen de Burgers aan Zet in Stadspolder helemaal zelf.

Meer informatie is te vinden op de website www.polderestafette.nl, waarop de buurtbewoners hun ideeën voor de buurtbegroting aan elkaar door kunnen geven.

Deel dit bericht met je vrienden!