vrijdag 3 december 2021

Alles over Dordrecht

Uitreiking boekje

4 november 2009

DORDRECHT - Op maandag 2 november heeft wethouder Van den Oever het boekje “Stand van zaken projecten 10 miljoenlijst” uitgereikt aan raadslid Jacqueline van den Bergh. De uitreiking van het boekje viel samen met een speciale actie voor de aanleg van de fietsstroken in Wielwijk en Crabbehof.

In het meerjarenbeleidsprogramma 2006-2010 “Dordrecht werkt door” heeft het college 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor aanvullende onderhoudsmaatregelen in de openbare ruimte. Op de zogenoemde 10 miljoenlijst staan investeringen zoals het verhelpen van verzakkingen in de stad, het verbeteren van de fietsveiligheid met het aanpassen van kruispunten en het aanleggen van rotondes en fietsstroken.

“Het college vindt de waardering van bewoners van Dordrecht voor de leefomgeving zeer belangrijk. Het college heeft dan ook de ambitie om een 7 als waardering te krijgen voor de leefbaarheid van de stad”, vertelt Van den Oever.”Dat betekende dat we er een extra schepje bovenop moesten doen. Voor het aanpakken van ernstige verzakkingen en het verbeteren van de fietsveiligheid was extra geld nodig.”

D e aanleg van de fietsstroken op de gebiedsontsluitingswegen in Wielwijk en Crabbehof is één van de vele projecten van de 10 miljoenlijst. Van den Oever:”In het boekje “Stand van zaken projecten 10 miljoenlijst” staan nog veel meer projecten. Aan de hand van foto’s kunt u zien hoe projecten als het ophogen van het Suze Groeneweg-erf en de rotonde Spuiboulevard/Johan de Wittstraat zijn uitgevoerd.”

Deel dit bericht met je vrienden!